Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Светски Конгрес Биодиверзитета

26-29 октобар 2015, Мећавник, Мокра Гора, Србија

МЕЂУНАРОДНИ ФОТОКОНКУРС POGLEDAJTE ОВДЕ

Биолошки ресурси и разноврсност од виталног су значаја за економски и социјални развој човечанства, стога биодиверзитет има непреоцењиву вредност за здрав и сигуран развој друштва и треба га сачувати за будуће генерације. Истовремено, претња за биолошке врсте и екосистеме никада није била већа него што је данас, стога је од изузетне важности да се на очување биодиверзитета усмери више пажње, како би се створио повољан амбијент за примену стратегија за његов што дугорочнији опстанак и напредак.

Тим поводом у организацији Завода за заштиту природе Србије и Global Scientific Research Foundation у периоду од 26 – 29 октобра 2015. године одржаће се III Светски Конгрес Биодверзитета под називом „Интегрисане стратегије за очување угроженог биодиверзитета и геодиверзитета у циљу глобално одрживог развоја“, у природном окружењу Мећавника, на простору Парка природе Шарган - Мокра Гора.

Учесници предстојећег догађаја ће се бавити потребама међународног очување биодиверзитета кроз науку, лидерска искуства, као и научним разумевањем односа између људске активности и интегритета екосистема, који је значајно напредовао у последњим деценијама. Од климe преко биогеохемијских циклуса, угрожености врста и екосистема, сведоци смо да је природа све више изложена наглим променама и притиску. Овај конгрес ће помоћи како локалним заједницама и друштву у целини, тако и научној и заинтересованој јавности, да заједнички стварају нова знања о природи и њеном очувању.

• Светски Конгрес Биодиверзитета обезбедиће платформу за велики број лидера заштитара, научника, НВО сектора, менаџера, консултантаната животне средине, стручњака у области еколошког права, корпоративних и јавних креатора политике широм света који ће кроз четвородневни програм размењивати знања, искуства и бавити се питањима очувања биодиверзитета и геодиверзитета.

• Конгрес ће помоћи да се кроз науку, примере добре праксе, нове методологије и сарадњу пуним капацитетом ради на очувању биодиверзитета.

• Конгрес ће отворити могућност дубље анализе питања узрока губитка биодиверзитета, до усмеравања ка заштити биодиверзитета преко законских регулатива и друштва у контексту остваривања AICHI циљева.

• Конгрес ће обезбедити могућност разматрања питања смањења сиромаштва и очување биодиверзитета истовремено.

• Циљ Конгреса је да носиоци извршне власти, као и широка јавност усмере више пажње на одрживо коришћење ресурса уз истовремено обезбеђивање зашитите и унапређења.

Конгресом су обухваћене између осталог следеће тематске области:

• Заштита биодиверзитета, одрживо коришћење и употреба традиционалних знања у његовом очувању (пре свега разноврсност маринских организама, инсеката, риба, водоземаца, гмизаваца, птица, сисара и др.);

• Биодиверзитет флоре/крчење шума, изазови и могућности / индикатори биодиверзитета у шумским екосистемима;

• Пчеларство и одрживи развој;

• Технологије зелене енергије и економски модели обновљивих и одрживих енергија у биодиверзитету;

• Илегална трговина дивљим животињама;

• Инвазивне врсте;

• Процена ризика за угроженост биодиверзитета, индустријско загађење и екологија;

• Глобално здравље, биодиверзитет и медицина;

• Биотехнологија, генетички ресурси и био-пиратерија;

• Гео-информатика, биогеографија и биодиверзитет, ГИС , „Remote sensing“ у очувању биодиверзитета;

• Рањивост геодиверзитета и последице на биодиверзитет;

• Глобална политика, економија и заинтересована јавност у заштити биодиверзитета;

• Климатске промене и биодиверзитет / глобално загревање;

• Екотуризам и екосистемске услуге;

• Бизнис и биодиверзитет – глобална иницијатива.

Добродошли на Мећавник од 26. до 29. октобра 2015. одине, где ћемо се сви заједно потрудити да кроз синергију заштите природе, искуства водећих лидера, науку и културу створимо нови помак у приступу и посматрању значаја заштите биодиверзитета.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.