Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

КАМПАЊА ЗА ОДГОВОРНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕСТИЦИДА „Чујте и не трујте! Орао пао”

WWF – Светски фонд за природу покренуо је кампању за одговорно коришћење пестицида у природи под називом „Чујте и не трујте! Орао пао”. Кампања се реализује уз подршку Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, а у сарадњи с Заводом за заштиту природе Србије, Покрајинским заводом за заштиту природе, Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије и ЈП „Војводинашуме”.

Повод за ову иницијативу су све чешћа тровања строго заштићених животиња као последица тровања пестицидима. Жртве нису само „непожељне” животиње већ у великој мери и угрожене и ретке врсте, попут орла белорепана, али и домаће животиње.

Последице тровања су постале посебно драстичне за популације појединих ретких врста птица. У Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“ се 2014. године гнездило 22 пара строго заштићеног орла белорепана. Исте године је у околини овог заштићеног подручја пронађено 11 мртвних птица. За 8 је доказано да су угинуле након што су јеле храну третирану пестицидом који садржи карбофуран. У питању је изузетно јако средство које може да отрује и усмрти све животиње, али и човека!

Ради подизања свести јавности о одговорном коришћењу пестицида, израђен је информативни материјал, и биће одржане трибине за ширу јавност на подручју где су забележена највећа тровања. Како би и они најмлађи били упознати са овим проблемом, осмишљен је и интерактивни час биологије за ученике основних школа посвећен заштити орла белорепана.

У оквиру кампање „Чујте и не трујте! Орао пао” активиран је телефон за пријављивање случајева угинућа дивљих животиња.

Све случајеве угинућа пријавите на број телефона: 063 153 83 85

након чега ће информације о њима бити прослеђене службама надлежним да реагују.

Сви материјали за медије су доступни овом на линку

Више информација на Интернет страни

http://www.wwf.rs/wwf_u_srbiji/zastita_evropske_linije_zivota/cujte_i_ne_trujte__orao_pao/

http://www.wwf.rs/?243651/ALARMANTNO-Sve-cesci-slucajevi-trovanja-strogo-zasticenih-i-retkih-vrsta

О орлу белорепану:

Орао белорепан (Haliaeetus albicilla) највећа је птица грабљивица у сливу Дунава. Налази се на самом врху ланца исхране, тако да његово станиште мора да буде у добром стању и да нуди велике количине безбедне хране како би популација ове врсте расла. На читавој територији Србије је регистровано око 120 гнездећих парова орла белорепана. Једино непрекидне мере активне заштите могу да обезбеде његов опстанак у сложеном сплету односа у природним стаништима. Те мере, према свим акционим плановима заштите белорепана, подразумевају пре свега спречавање тровања.

ПРЕУЗУМИТЕ:

- ЏИНГЛ - ДРЖАВНИ ПОСАО

- Постер

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.