Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

KAMPANJA ZA ODGOVORNO KORIŠĆENJE PESTICIDA „Čujte i ne trujte! Orao pao”

WWF – Svetski fond za prirodu pokrenuo je kampanju za odgovorno korišćenje pesticida u prirodi pod nazivom „Čujte i ne trujte! Orao pao”. Kampanja se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a u saradnji s Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i JP „Vojvodinašume”.

Povod za ovu inicijativu su sve češća trovanja strogo zaštićenih životinja kao posledica trovanja pesticidima. Žrtve nisu samo „nepoželjne” životinje već u velikoj meri i ugrožene i retke vrste, poput orla belorepana, ali i domaće životinje.

Posledice trovanja su postale posebno drastične za populacije pojedinih retkih vrsta ptica. U Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“ se 2014. godine gnezdilo 22 para strogo zaštićenog orla belorepana. Iste godine je u okolini ovog zaštićenog područja pronađeno 11 mrtvnih ptica. Za 8 je dokazano da su uginule nakon što su jele hranu tretiranu pesticidom koji sadrži karbofuran. U pitanju je izuzetno jako sredstvo koje može da otruje i usmrti sve životinje, ali i čoveka!

Radi podizanja svesti javnosti o odgovornom korišćenju pesticida, izrađen je informativni materijal, i biće održane tribine za širu javnost na području gde su zabeležena najveća trovanja. Kako bi i oni najmlađi bili upoznati sa ovim problemom, osmišljen je i interaktivni čas biologije za učenike osnovnih škola posvećen zaštiti orla belorepana.

U okviru kampanje „Čujte i ne trujte! Orao pao” aktiviran je telefon za prijavljivanje slučajeva uginuća divljih životinja.

Sve slučajeve uginuća prijavite na broj telefona: 063 153 83 85

nakon čega će informacije o njima biti prosleđene službama nadležnim da reaguju.

Svi materijali za medije su dostupni ovom na linku

Više informacija na Internet strani

http://www.wwf.rs/wwf_u_srbiji/zastita_evropske_linije_zivota/cujte_i_ne_trujte__orao_pao/

http://www.wwf.rs/?243651/ALARMANTNO-Sve-cesci-slucajevi-trovanja-strogo-zasticenih-i-retkih-vrsta

O orlu belorepanu:

Orao belorepan (Haliaeetus albicilla) najveća je ptica grabljivica u slivu Dunava. Nalazi se na samom vrhu lanca ishrane, tako da njegovo stanište mora da bude u dobrom stanju i da nudi velike količine bezbedne hrane kako bi populacija ove vrste rasla. Na čitavoj teritoriji Srbije je registrovano oko 120 gnezdećih parova orla belorepana. Jedino neprekidne mere aktivne zaštite mogu da obezbede njegov opstanak u složenom spletu odnosa u prirodnim staništima. Te mere, prema svim akcionim planovima zaštite belorepana, podrazumevaju pre svega sprečavanje trovanja.

PREUZUMITE:

- DžINGL - DRŽAVNI POSAO

- Poster

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.