Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Održan seminar o sušenju šuma

Jednodnevni seminar „Sušenje šuma“ održan je 26.9.2013. u organizaciji JP „Srbijašume“, u cilju zakonske obaveze sprovođenja hitnih mera sanacije kao (ekonomske i ekološke) posledice sušenja šuma.

U Srbiji je uočeno da se šume sve više suše, što je navelo stručnjake da traže uzroke ovog procesa, ali i mere koje je neophodno sprovesti kao odgovor na moguće posledice. Međutim, pojava sušenja šuma nije problem koji se javlja lokalno na području Republike Srbije, već je, kao posledica klimatskih promena, primećen nekoliko decenija unazad na području čitave Evrope.

Seminar je održan u ŠG „Stolovi“, Kraljevo, uz učešće predstavnika Sektora za šumarstvo i zaštitu žvotne sredine i šumskih gazdinstava JP „Srbijašume“, Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Šumarskog fakulteta iz Beograda i nastavne baze „Goč“ Fakulteta, JKP „Beli izvor“ iz Vrnjačke banje i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

U okviru seminara učesnici su obišli područje Šumskog gazdinstva „Stolovi“, Gazdinske jedinice „Sokolja“ u kojoj je zastupljena mešovita sastojina bukve, jele i smrče. Na ovom području uočen je najveći intenzitet sušenja u odnosu na šume kojima gazduju JP „Srbijašume“. Sušenje stabala je evidentirano do nadmorske visine od 900 m, i javlja se kod jele i smrče, kao vrsta sa plitkim, tanjirastim korenovim sistemom.

Ovom prilikom izvršen je obilazak četiri lokaliteta na kojim su se jasno mogli videti uzročnici sušenja pojedinačnih stabala i grupe stabala, kao i problemi vezano za mere sanacije i gazdovanja ovakvim šumama.

Na osnovu toga, utvrđeni su zaključci koji predstavljaju osnov za donošenje i sprovođenje mera za ublažavanje posledica koje sušenje šuma ima, kako za zaštitu i očuvanje šuma kao prirodnog resursa, tako i velike negativne ekonomske posledice.

Predložene su mere koje se odnose na zakonodavni aspekt i podrazumeva usklađivanje zakonskih i planskih dokumenata sa novonastalom situacijom, tako i mere sanacije šuma. Takođe, date su preporuke za sprečavanje povećanja brojnosti potkornjaka čije prenamnoženje traje najmanje tri godine, a za ogolele površine gde je najviše sasušenih stabala, kao jedna od mogućih mera, razmatrana mogućnost vraćanja pionirskih vrsta kao što je crni bor koje su otporne na ekstremna staništa.

Kako je ekonomska šteta već sad izuzetno velika, za sprovođenje mera sanacije biće neophodna i dodatna finansijska podrška države, konstatovano je na seminaru.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.