Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zavod učestvovao na botaničkom simpozijumu u Hrvatskoj

U periodu od 27. do 29. septembra 2013, u Splitu, Hrvatska, održan je četvrti Hrvatski botanički simpozijum s međunarodnim učešćem u organizaciji Hrvatskog botaničkog društva. Stručni saradnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije učestvovali su sa svojim radom, u sekciji Primenjena botanika i zaštita prirode.

Na skupu su prezentovani radovi iz sledećih oblasti:

1. Biologija algi, gljiva, lišajeva i mahovina

2. Floristička istraživanja i biodiverzitet

3. Biljna ekologija i vegetacija

4. Taksonomska istraživanja

5. Molekularna botanika i fiziologija biljaka

6. Primenjena botanika i zaštita prirode

7. Botanika i obrazovanje

8. Paleoekologija i palinologija

9. Bioinformatika (matematičke metode u biologiji, baze podataka, web aplikacije)

Saradnici Zavoda Predrag Lazarević i Verica Stojanović su imali poster prezentaciju pod nazivom „PREGLED VRSTA FLORE U SRBIJI OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA “ u sekciji Primenjena botanika i zaštita prirode.

U Srbiji, na teritoriji čija površina predstavlja 1,9 % evropskog kontinenta, ukupno živi 18% vaskularne flore Evrope. Od približno 4000 taksona koliko je do sada zabeleženo u Srbiji, 1186 taksona biljaka (mahovine, paprati, semenjače) je zaštićeno prema nacionalnom zakonodavstvu (Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva „Službeni glasnik RS“, br. 05/2010, 47/2011). Od ukupnog broja prisutnih vrsta biljaka, 118 vrsta se nalazi na nekoj od međunarodnih konvencija, odnosno direktiva, pri čemu njih 5, iz određenih razloga nije uvršteno u priloge pomenutog Pravilnika: Echium rubrum, Drepanocladus vernicosus i Dicranum viride su propušteni, Achillea thracica – pitanje postojanja taksona u Srbiji, Salvinia natans - izražena rezerva.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.