Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Učešće Zavoda na međunarodnoj radionici o zaštićenim područjima Karpata

Direktor Zavoda Aleksandar Dragišić i pomoćnik direktora Mario Lukinović učestvovali su na međunarodnoj radionici o održivom finansiranju zaštićenih područja Karpata koja je održana od 12. do 15. oktobra 2013. u Sinaji, Rumunija.

Radionica je organizovana od strane Rumunskog državnog preduzeća za gazdovanje šumama i upravljanje zaštićenim područjima (Romsilva - Regia Naţională a Pădurilor Romsilva), Svetskog fonda za zaštitu prirode - WWF (The World Wide Fund for Nature), GEF-a (Global Environment Fund) i UNDP-a (The United Nations Development Programme).

Radionici su osim domaćina iz Rumunije prisustvovali i učesnici iz Poljske, Slovačke, Srbije, Mađarske, Ukrajine i SAD. U okviru radionice učesnici su imali prilike da čuju brojna korisna iskustva iz oblasti zaštite prirode, a naročito na polju ekonomski održivog razvoja nacionalnih parkova. Posebno interesantna bila su inovativna iskustva upravljanja koja su izneli predavači iz SAD, ali i nacionalnog parka Tatra u Poljskoj koji postiže, za evropske relacije, impozantne brojeve poseta, koji na dnevnom nivo dostižu oko 10 000 posetilaca i 25 000 000 posetilaca na godišnjem nivou.

Razmatrana su i pitanja u oblasti implementacije ekološke mreže Natura 2000, predstavljen je program elektronske edukacije CNPA.

U okviru brojnih kontakata koji su ostvareni sa predstavnicima Romsilve, UNDP-a i menadžmentima nacionalnih parkova, dogovoreni su različiti nivoi buduće saradnje između Zavoda i navedenih institucija.

Poslednjeg dana radionice organizovana je poseta Nacionalnom parku Babele, gde su, osim prirodnih dobara nacionalnog parka, predstavljeni kapaciteti i resursi upravljanja Nacionalnim parkom.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.