Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

BID „Josif Pančić“ obeležilo 35. godina postojanja

Članovi Biološkog istraživačkog društva „Josif Pančić“ 8. novembra 2013. svečano su obeležili 35 godina svog postojanja. Velika sala Instituta za zoologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu bila je tesna za brojne kolege, saradnike, prijatelje, predstavnike različitih naučnih, stručnih i državnih institucija, organizacija sa kojima je ovo društvo imalo prilike da sarađuje, i doprinosi unapređenju naučnih istraživanja i nauke, i zaštiti životne sredine i prirode.

Zavod za zaštitu prirode Srbije bio je među organizacijama i pojedincima kojima je Društvo ovom prilikom uručilo zahvalnicu za ostvarenu saradnju. Bila je to ujedno i prilika da se izraze želje da Biološko istraživačko društvo „Josif Pančić“ i dalje uspešno deluje, te da će biti i dalje razvijana zajednička saradnja, na dobrobit prirode.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.