Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Praćenje kvaliteta zemljišta u zaštićenim područjima u 2013. godini

Završeno je uzorkovanje zemljišta u određenim zaštićenim područjima Srbije za ovu godinu, kako bi se ustanovio i pratio njegov kvalitet. Uzorkovanje radi merenja kvaliteta zemljišta obavljeno je na osnovu Memoranduma o saradnji Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Agencije za zaštitu životne sredine sklopljen 2013. godine.

Stručnom analizom evidentiranih zaštićenih područja, izvršen je odabir 46 lokaliteta koji su od posebnog interesa za Republiku Srbiju, na kojima je u periodu od maja do početka decembra izvršeno uzorkovanje zemljišta. Parametri koji se predviđenim analizama prate su fizičko-hemijske osobine zemljišta, sadržaj teških metala i organskih zagađivača. Uprotekloj 2013. godini uzorkovanje zemljišta tematski je bilo usmereno na praćenje stanja zemljišta livadskih i pašnjačkih površina.

Naime, na osnovu preporuka Evropske Komisije koje se odnose na neophodnost povećanja kapaciteta koji će osigurati adekvatnu implementacijustrategije integralnog monitoringa životne sredine (vazduh, voda i zemljište), Agencija za zaštitu životne sredine je u 2012. godinizapočela proces uvođenjametoda za uzorkovanje i ispitivanjekvaliteta zemljišta.U okviru praćenja stanja zaštićenih područja, stručnjaci Zavoda i Agencija prikupljali su podatke vezano za stanje i kvalitet zemljišta, odnosno uticaje različitih agenasa na staništa divljih biljnihi životinjskih vrsta. U narednom periodu stručnjaci Zavoda utvrdiće listu staništa koja će se pratiti tokom dužeg vremenskog peroda na određenim lokacijama u zaštićenim područjima, čime će se doći do podataka i saznanja o uticajima različitih delatnosti čoveka, i njihovim posledicama po prirodu. Ispitivanja će se vršiti na odabranim, uvek istim livadama i pašnjacima, kao staništima koja su najviše izložena degradirajućim uticajima.

Agencija za zaštitu životne sredine će obraditi dostavljene uzorke zemljišta sa zaštićenih područja prikupljanih tokom 2013. godine, i objaviti dobijene

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.