Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Škola ekologije za mlade

Zavod za zaštitu priode Srbije učestvovao je u realizaciji programa Škole ekologije za mlade 12-13. decembra u velikoj sali Gradske opštine Mladenovac, u organizaciji NVO Beogradska eko asocijacija. Škola ekologije održana je za učenike srednjih sopotskih i mladenovačkih škola u cilju animiranja mladih da se aktivno uključe u javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa, postupanja sa otpadnim materijalima i uključivanja u omaldinski aktivizam i volonterizma.

Početak rada Škole otvorili su 12. decembra, predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda Goran Trivan, sekretar i Nataša Đokić, pomoćnik sekretara predstavivši ulogu i modele saradnje sa Sekretarijatom u realizaciji aktivnosti zaštite životne sredine. Rad škole i učesnike pozdravio je i predsednik opštine Mladenovac Dejan Cokić ukazujući na značaj učešća građana u pitanjima vezanim za kvalitet zaštite životne sredine.

Ovom prilikom, prvog dana škole, predstavnici Zavoda održali su radionicu „Partnerski rad sa stanovništvom i lokanim zajednicama u zaštiti životne sredine“. U cilju usmeravanja teme na jednu od oblasti zaštite prirode ing. šumarstva Biljana Krsteski održala je prezentaciju na temu „Zaštita šumskih resursa“, nakon koje je usledio dijalog sa učenicima o tome ko su sve korisnici šumskih resursa u prirodnim dobrima i kakav je njihov stav, odnos i uloga u očuvanju i zaštiti šumskih ekosistema. Radionicu je vodila i moderirala Nataša Panić. Dok je drugog dana, 13. decembra,Miloš Vukelić, rukovodilac izrade studije zaštite najvećeg prirodnog dobra na prostoru opština Sopot i Mladenovac, Predela izuzetnih odlika „Kosmaj“,predstavio njegove vrednsti i koncept zaštite i upravljanja.

Pored učesnika iz Zavoda drugog dana održavanja Škole ekologije, izlaganja su imali predstavnici JP „Srbijašuma“ SU Lipovica, Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR iz Subotice i firme Eko star pak.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.