Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Partnerstvom ka zaštiti prirode

Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine, organozovao je 23. Decembra skup „Partnerstvom ka zaštiti prirode“. U radu skupa su učestvovali predstavnici državnih institucija, upravljača zaštićenim prirodnim dobrima i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prirode. Skup je održan u prostorijama sedišta Zavoda u Beogradu, u cilju unapređenja saradnje svih subjekata u ovoj oblasti, kao i da podstakne dalje umrežavanje organizacija civilnog društva u praksu zaštite prirode.

Rad skupa otvorila je mr StanaBožović, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, istakavši značaj i nastojanja Ministarstva za jačanjem partnerskih veza sa organizacijama civilnog sektora u domenu zakonske regulative, radu na uključivanju lokalnih zajednica i drugih zainetresovanih strana u oblasti zaštite i upravljanja prirodnim dobrima i resursima.

U uvodnoj reči direktor Zavoda Aleksandar Dragišić, zahvalio se učesnicima na velikom odazivu i prepoznavanju Zavoda kao stručne kuće o i za prirodu koja treba da omogući bolju koordinaciju aktivnosti svih zaštitara prirode. Direktor Zavoda istako je da su na predlog Zavoda pojedine nevladine organizacije proglašene za upravljače prirodnih dobra, odnosno da od 495 zaštićenih prirodnih dobara za 47 dobara staraoci su različita udruženja u širem smislu, a za 26 dobara nevladine organizacije u najužem smislu. I ovom prilikom uputio je poziv da ovakav način okupljanja zainteresovanih strana u zaštiti prirode postane tradicionalan kao povod za prezentovanje rezultata rada prestavnika svih sektora zaštite.

O aktuelnostima i smernicama zaštite prirode u radu Zavoda govorio je Goran Sekulić, pomoćnik direktora za istraživačko razvojni sektor. U tematskoj prezentaciji naglasak je stavljen na angažovanje Zavoda da se poveća procenat zaštićenih površina i to proglašenjem novih zaštićenih priodnih dobara za koje su urađene studije zaštite (Goč, Suva planina, Kučaj, Radan i dr.), formiranjem nacionalne ekološke mreže i daljim aktivnostima pripreme za ulazak u mrežu evropskih dobara NATURA 2000. Predstavljajući rad Zavoda u oblasti obrazovanja i promocije za zaštitu prirode istakao je da ova oblast predstavlja bitan poligon za umrežavanje i rad sa upravljačima i sektorom civilnog drušvtva koje reprezentuju nevladine organizacije.

U radu skupa učestvovalo je oko 120 predstavnika, 60 različitih relevantnih organizacija i insitucija kao što su Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, javna preduzeća za upravljanje nacionalnim parkovima, JP „Srbija šume“, JP „Vojvodina šume“, turističke organizacije i nevladine organizacije koje se staraju o prirodnim dobrima kao i o neanagažovane u oblasti zaštite prirode, sekretarijati nadleženi za zaštitu životne sredine u Vojvodini i gradu Beogradu i republički i pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

Svoje viđenje mogućnosti saradnje sa Zavodom učesnici skupa su mogli iskazati popunjavajući namenski formular, gde su kao glavne oblasti partnerskog rada istakli obrazovne i promotivne akcije za zaštitu prirode, prikupljanje podataka sa terena, informisanje javnosti, rad sa lokalnim zajednicama i podršku u realizaciji programa održivog razvoja (poljoprivreda, energetska efikasnost, turizam i sl.) Takođe, Zavod su videli i kao instituciju u kojoj mogu sticati potrebne kompetencije za angažovanje u zaštiti prirode.

Deo aktivnosti Zavoda za zaštitu prirode Srbije na prezentaciji prirodne baštine učesnici skupa mogli su upoznati obilaskom stalne izložbene postavke „Zaštita prirode u Srbiji“, pregledom izdanja Zavoda u čitaonici biblioteke i kroz izložbu dečijih radova na novogodišnjim zavodskim čestitkama.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.