Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Javna rasprava za zaštitu prirodnih dobara Kukavica, Promuklica i Felješana

U organizaciji Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine održana je javna rasprava povodom zaštite Storgog rezervata prirode „Kukavica“, Storgog rezervat prirode „Felješana“ i Spomenika prirode „Promuklica“, 24. decembra 2014. godine, u prostorijama sedišta JP „Srbijašume“ u Beogradu. Rad javne rasprave pozdravio je i otvorio dr Predrag Aleksić, izvršni direktor JP „Srbijašume“

Studije zaštite za prirodna dobra predstavili su stručni saradnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije, dok su predlog teksta Uredbe o stavljanju pod zaštitu izložili predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Prva studija zaštite obrazložena u okviru javne rasprave jeste revizija Strogog rezervata prirode„Felješana“, koju je predstavio Goran Sekulić, pomoćnik direktora Zavoda. Rezervat se nalazi u Istočnoj Srbiji na području severnog Kučaja, 11km od Majdampeka, na površiniod 15 hektara. Poručje rezervata čini šuma planinske bukve prašumskog karaktera, u kome se nalaze stabla starosti od 300 godina, impoznantih prečnika i visina preko 40 metara. Rezervat je prvi put zaštićen 1950 godine, u državnom je vlasništvu, a korisnikje Šumarski fakultet u Beogradu.Budući da je u studiji predviđeno da režim zaštite ostane I stepen na celokupnom području, kao i da prostrom upravlja Šumarski fakultet kao svojom naučno-istraživačkom bazom, što je u skadu sa namenom prostora, nije predložena promena upravljača.Predlog teksta uredbe za zaštitu Strogog rezervata prirode Felješana predstavio je Vedran Verleković iz Ministarstva.

Studiju zaštite Spomenika prirode „Promuklica“ predstavio je stručnjak Zavoda dr Dragan Nešić. Studija predstavlja reviziju prirodnog dobra, budići da je prvi put ovaj povremeni izvor (interminentno vrelo) stavljeno pod zaštitu 1980. godine odlukom opštine Tutin. Revizija prirodnog dobra započeta je 2005. godine. Spomeink prirode nalazi se u dolini reke Vedrenjak na prostoru od 7 hektara. Izvor je jedan od četri registrovana fenomena isticanja podzemnih voda u Srbiji. Mehanizam koji omogućava pojavljivanje vode jeste mehanizam krive natege u krečnjačkim prostorima. U cilju očuvanja raznolikosti hidroloških i morfoloških fenomna na relativno malom prostoru predlaže se zaštita Spomenika prirode „Promuklica“ u I katergoriji, kao dobro od izuzetnog nacionalnog značaja. Predloženi režim zaštite na celokunom prostroru je II, što dozvoljava aktvinoti na uređenju prostora i eventualnog izletišta u okolini. Uređenje prostora je poželjno imajući u vidu da lokalno stanovništov izvor smatra lekovitim. Za upravljača ovim prostorom predlaže se da i dalje bude JP „Srbijašume“.Predlog teksta Uredbe zaštite prirodonog dobra predstavila je ispred Ministarstva dr Marijana Vidaković.

Studiju zaštite Strogog rezervata prirode „Kukavica“, predstavila je stručnjak Zavoda Biljana Krsteski, ing. šumarstva. Strogi rezervat prirode Kukavica je najočuvanija planinska sastojina bukve kod nas. Nalazi se u južnoj Srbiji, u centralnom delu planine Kukavica u visokom dijapazonu od oko 700-1200 mnv sa ukupnom površinom od 75,76 hektara. Rezervat predstavlja netaknuti prirodni šumski ekosistem, povoljnih staništnih uslova, sa vitkim stablima bukve starosti oko 140 godina. Predloženi režim zaštite jeste I stepen, što na zaštićenom prostoru omgućava bavljenje samo naučnoistraživačkim radom i kontrolisanu edukaciju. Za upravljačaprirodnim dobrom predloženo je da ostane JP „Srbijašume“.Predlog teksta Uredbe zaštite prirodnog dobra predstavio je Vedran Verleković iz Ministarstva.

Javnoj raspravi odazvali su se predstavnici staraoca ovih prirodnih dobara i kao konstruktivne predloge izneli potrebu donošenja strategije borbe protiv sušenja šuma, koja sve više zahvata i listopadne zajednice. Ovaj problem su izneli kao problem koji može da se pojavi u upravljanju i staranju rezervatima Kukavica i Felješana. U cilju rešavanja problema sušenja šuma istaknuta je potreba organizacije radnog sastanka ministarstava koja se bave zaštitom šuma, prirode i životne sredine.

Javnu raspravu je vodila Snežama Prokić, ing šumarstva u Ministarstvu energetika, razvoja i zaštite životne sredine.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.