Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Prekogranična saradnja

U cilju daljeg unapređenja saradnje u programima zaštite prirode na poziv Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasleđa Republike Srpske predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije učestvovali su na tematskom satanku 25. decembra u Banja Luci.

Domaćin satsnka bio je v.d. direktora Zavoda Slobodan Nagradić, dok je delegaciju Zavoda iz Srbije predvodio direktor Aleksandar Dragišić. U radu sastanka iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije učestvovali su i pomoćnici direktora Marija Trikić i Goran Sekulić. Potvrđujući odranije uspostavljene dobre veze, predstavnici insitucija za zaštitu prirode u Srbiji i Republici Srpskoj dogovorili su nove aktivnosti kako bi saradnja bila još uspešnija.

U cilju sistemske realizacije predloženih polja saradnje dogoverno je potpisivanje novog Memorandum o saradnji, konkretizacija zajedničkih akcija u zaštiti biodiverziteta i nastavak rada vezan za proceduru proglašenja prekograničnog Rezervata biosfere „Drina“. U planu je da ovaj prekogranični rezervat na strani Srbije obuhvati Nacionalni park „Taru“, Park prirode „Mokru Goru“ i Predeo izuzetnih odlika „Zaovine“, a na području Republike Srpske Nacionalni park „Drinu“ na teritoriji Srebrenice čije je proglašenje u toku i delove opština Rogatica.

Nastavak postignutih dogovora očekuje se za 60 dana kada je zakazan sledeći radni sastanak u Beogradu.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.