Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Otvoren konkurs za profesionalno usavršavanje u zaštiti prirode u okviru programa naturregio balkans

Natureregio_Balkans program predstavlja jedinstvenu priliku za mlade koji su angažovani u zaštiti prirode i realizaciji programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji za profesionalno usavršavanje u oblasti međunarodne saradnje za održivu zaštitu prirode.

Novi projekat "NatuRegio_Balkans" realizuje Alfred Topfer Fondacija (Alfred Toepfer Foundation F.V.S.) u saradnji sa Alfred Topfer Akademijom za zaštitu prirode (Alfred Toepfer Academy for Nature Conservation – NNA). Projektom je omogućeno usavršavanje za 16 mladih profesionalaca do 40 godina.

Program obuke fokusiran je na oblasti zaštite prirode i održivog razvoja u međunarodnom kontekstu sa specijalnim usmerenjem na menadžment projektima, internacionalnu komunikaciju i predstavljanje najboljih primera iz prakse. Tokom trajanja projekta polaznici će razvijati male projekte u svojim zemljama koje će podržati međunarodni tim.

Natureregio_Balkans profesionalni trening obuhvata:

- program obuke u trajnju od četri nedelje u Nemačkoj,

- seminar na temu „Umrežavanje i projekti“ u trajanju od 5 dana u jednoj od zemalja iz kojih kandidati dolaze,

- radionicu u trajanju od jedne nedelje u Nemačkoj.

Putne troškove, kao i troškove smeštaja i ishrane uključujući i grantove za razvijanje projekata pokriva Natureregio_Balkans program.

Rok za prijavu na konkurs je do 19. februara 2014. godine. Svi zaineresovani više inforamcija o Programu kao i poziv i formulare za prijavu mogu naći na adresi www.nturegio.nna.de

Intervju zainteresovanih kandidata biće održan 14. i 15. marta u Zavodu za zaštitu prirode Srbije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.