Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom Dana Ramsara - zaštitom novih područja u Srbiji ka očuvanju vlažnih staništa

Uoči 2. februara, Međunarodnog dana vlažnih područja, u Zavodu za zaštitu prirode Srbije danas su predstavljena nova područja u Srbiji predložena za zaštitu, čije su temeljne vrednosti vlažna staništa. Vlažna područja su jezera, reke, bare, močvare, tresave, ribnjaci..., specifični, osetljivi ekološki sistemi koji su širom sveta izuzetno ugroženi.

„U proteklom periodu izradili smo 55 studija kao osnovu za zaštitu područja, i one se dostavljaju Ministarstvu i lokalnim samoupravama na uvid i sprovođenje postupka zaštite. Među njima je i 20 studija zaštite područja gde su temeljna vrednost upravo vlažna područja. Time je dat svojevrsni doprinos zaštiti staništa čiji značaj za opstanak živog sveta, ali i čoveka, postaje sve očigledniji“, rekao je ovim povodom direktor Zavoda Aleksandar Dragišić.

„Predeo izuzetnih odlika „Forland leve obale Dunava kod Beograda“, zaštićena staništa „Zimovalište malog vranca,“ i „Veliko blato“ u Beogradu, spomenici prirode „Lalinačka slatina“ i „Tri jezera u krasu Beljanice“, specijalni rezervati prirode „Brzansko moravište“, „Peštersko polje“, „Osredak“ i „Krupačko Blato“ i druga, su najnovija područja predložena za zaštitu koja su zahvaljujući svojim vodenim staništima, svojevrsni centri biodiverziteta“, istakao je Rastko Ajtić, stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije, predstavljajući njihove prirodne vrednosti.“

Vlažna područja su od suštinskog značaja za opstanak retkih i ugroženih divljih vrsta koje svoja životna staništa nalaze kraj vode, i značajno su spremište biljnog genetskog materijala. Predstavljaju dragocene rezerve podzemnih i površinskih voda, a pored toga su značajna jer regulišu poplave, ublažavaju ekstremne vodostaje, smanjuju eroziju obala, predstavljaju prečistivače vode, učestvuju u prirodnoj regulaciji klime i održavanju ravnoteže ekosistema i ukupnog život sveta akumuliranjem gasova staklene bašta, itd. Primena Ramsarske konvencije čiji je i naša zemlja potpisnik, jedan je od osnova za njihovo očuvanje širom sveta.

„ Krajem prethodne godine Zavod za zaštitu prirode Srbije je izradio studiju, odnosno stručnu osnovu za nominaciju područja Nacionalnog parka „Đerdap“ za jedanaesto međunarodno značajno vlažno područje, na osnovu Ramsarske konvencije. Međutim, u Srbiji i u svetu, ovakva područja su u sve većoj opasnosti nestajanja. S obzirom na brojne uzroke ugrožavanja vlažnih staništa, neophodno je da se svi ozbiljno angažujemo i radimo na njihovom očuvanju“, istakao je direktor Dragišić.

2. februar, Međunarodni dan vlažnih područja ili Dan Ramsara, ustanovljen radi promovisanja zaštite vlažnih područja u nacionalnom i međunarodnom kontekstu obeležen je 31. januara organizovanjem zajedničkog događaja u Novom Sadu.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.