Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Otkriven kradljivac strogo zaštićenih vrsta ptica

Na osnovu prijave Lige za ornitološku akciju iz Beograda, 30.01.2014. godine u zajedničkoj akciji Republičke inspekcije Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Policijske uprave Požarevac, otkriven je slučaj nezakonitog hvatanja i držanja u zatočeništvu strogo zaštićene vrste ptice.

Prilikom obavljanja ovog inspekcijskog i stručnog nadzora u selu Lučica bb kod Požarevca, u blizini kuće osumnjičenog zatečene su dve klopke i drugi sistem za nezakonito hvatanje vrste češljugar (Carduelis carduelis), i pronađene dve jedinke velike senice (Parus major) uhvaćene u klopkama. Obe jedinke bili su mužjaci, od kojih je jedan uginuo.

Velika senica (Parus major) je strogo zaštićena vrsta prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 05/2010, 47/2011). Pored toga, u skladu sa članom 79. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010), zabranjena je upotreba određenih sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja kojima se ugrožavaju i uznemiravaju njihove populacije i/ili staništa, narušava njihova dobrobit, a mogu prouzrokovati njihovo lokalno nestajanje.

Zahvaljujući agilnosti ornitološkog udruženja i brzoj reakciji nadležnih organa, otkriven je ovaj pokušaj nezakonitog hvatanja i prodaje strogo zaštićenih vrsta ptica, koji je još jedan od primera kako se postupcima motivisanim za brzom i lakom zaradom nanosi šteta biodiverzitetu Srbije. Zatečena zabranjena sredstva korišćena za hvatanje zaštićenih vrsta ptica su privremeno oduzeta, a protiv počinioca je podneta prekršajna prijava.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.