Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Javna rasprava povodom zaštite dobara StR "Mustafa" i SRP "Mala Jasenova glava"

U organizaciji Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, 05. marta u prosotirjam SIV III u Beogradu, održana je Javna rasprava o Predlogu uredbe o proglašenju zaštićenog područja i Studije zaštite za prirodna dobra Strogi rezervat prirode „Mustafa“ i Specijalni rezervat prirode „Mala Jasenova glava“. U Javnoj raspravi su učestvovali predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, JP „Srbijašume“, ŠU „Majdanpek“ iz Majdanpeka i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Javni uvid u Predlog uredbe o proglašenju zaštićenog područja i Studije zaštite sa kartografskom dokumentacijom StRP „Mustafa“ i SRP „Mala Jasenova glava“, sproveden je u periodu od 12. februara do 3. marta 2014. godine.

Na javnoj raspravi Studiju zaštite StRP „Mustafa“ prezentovao je stručni saradnik Zavoda Vladimir Nikolić, dok je predlog teksta Uredbe o proglašenju zaštite prirodnog dobra izložila dr Marijana Vidaković iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

StRP „Mustafa“ predlaže se za zaštitu kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, na površini od 69. hektara. Rezervat se nalazi se na teritoriji Južnog Kučaja (Borski okrug, Opština Majdampek). Revizijom dobra utvrđeno je da prostor čini jedinstven primer šumskih zajedinca očuvanih u svom izvornom obliku.Od drvenatih stabala u rezervatu izdvajaju se bukva sa učešćem od 40%, zatim hrast kitnjak sa 30% i grab sa 20% zastupljenosti. Osnovnu prirodnu vrednost područja čini autohtona mezofilna zajednica bukve na silikatnoj podlozi. Starost stabala u Rezervatu kreće se od 130 do 200 godina. Od stanovnka faune posebno je interesntno prisustvo ptica iz roda detlića. Studijom zaštite predlaže se da na celokupnoj teritoriji prirodnog dobra ostane I stepe zaštite, i time dozvoljavaju jedino naučno-istraživačke, obrazovne i ekološke aktivnosti, kao i da Rezervatom i dalje upravlja JP „Srbijašime“.

Studiju zaštite Specijalni rezervat prirode „Mala Jasenova glava“ predstavila je mr Vreica Stojanović iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, dok je tekst Uredbe ispred resornog Ministarstva predstavila dr Marijana Vidaković.

SRP „Mala Jasenova glava“ se predlaže za zaštitu u II kategoriji, odnosno predstavlja prirodno dobro od velikog značaja, kao očuvana retka reliktna šumska zajednica. Administrativno pripada području opštine Boljevac. Mala jasenova glava predstavlja deo šumskog kompleksa Južnog Kučaja i prostire se na površini od 6,3 hektara. Osnovnu vrednost rezervata predstavlja tisa koja zajedno sa bukvom čini graditeljsku vrstu ove mešovite reliktne zajednice. Tisa se kao tercijarni relikt u Srbiji javlja sporadično, kao retka pratilica nekoliko šumskih zajednica u kojima je potisnuta od strane drugih drvenastih i žbunastih vrsta. Dodatnu vrednost rezervata čini i prisustvo endemoreliktnog planinskog javora koji se poput tise, javlja sporadično ne samo u ovom rezervatu, nego i na području Srbije. Rezervat je značajan za naučno-istraživačke i obrazovne svrhe. Revizijom prirodnog dobra konstatovano je odsustvo faktora ugrožavanja prirodnog dobra. Imajući u vidu dosdašnju dobru praksu staranja ovim područjem, predloženo je da prirodnim dobrom i dalje upravlja JP „Srbijašume“

U toku javne rasprave o Predlogu uredbe o proglašenju StRP „Mustafa“ izneti su predlozi i sugestije koji su se odnosili na moguće uspostavljanje zaštitne zone oko rezervata, dok za Predlog uredbe o proglašenju SRP „Mala Jasenova glava“ nije bilo primedbi i sugestija.

Javnu raspravu je vodila Jelena Dučić iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.