Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Prva zaštićena područja u Srbiji predala nominaciju za Evropski sertifikat za održivi turizam Europark Federacije

Nacionalni park „Fruška gora“ i Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ predali su nominaciju za Evropski sertifikat za održivi turizam, što znači da će tokom ove godine Europark federacija poslati revizore koji će proveriti nominacije ova dva parka i stanje na terenu, i u skladu s tim dodeliti u svetu vrlo značajan sertifikat, saopštio je Svetski fond za zaštitu prirode – WWF.

Ова међународна организација је у оквиру пројекта „Паркови Динарског лука“ учланила 16 паркова у региону у Еуропарк Федерацију, „те су тиме паркови подстакнути да се номинују за сертификат за одрживи туризам. Процес номинације изузетно је сложен и захтевао је велики ангажман управе парка.

„Један од најзначајнијих корака код номиновања парка за сертификат одрживог туризма је оснивање форума који укључује све заинтересоване стране. Ово је први пут да су запослени у парковима окупили са заинтересованим странама и разговарали о важностима развоја туризма у парку“, истиче Душка Димовић, директор WWF програма у Србији. „Израђена је заједничка стратегија одрживог туризма која је прилагођена циљевима заштите природе унутар парка, дефинисани су акциони планови везани аз квалитет и понуду унутар парка, а нарочито је захтевно било попуњавање саме апликације. Ове номинације потврда су квалитета српских паркова и надамо се даће се Фрушкој гори и Горњем Подунављу придружити још неки паркови“, наводи се у саопштењу WWF.

„Номинација Националног парка Фрушка гора изузетно је важна и за заштиту животне средине будући да је парк историјски везан за шумарство.

„Сертификат је преко потребан алат за развој туризма, односно увезивање свих актера у туристичкој понуди Националног парка која је богата, али не постоји координација“, каже Горан Матић, стручни водитељ у НП Фрушка гора. „Сертификат представља дефинисане кораке и активности које ће пре свега користити управљачу да туризам развија на одржив начин и олакша међусобну комуникацију. Посебна предност сертификата за ЈП Национални парк Фрушка Гора представља могућност хармонизације са парковима у ЕУ и омогућава препознатљивост по европским стандардима. Учешће у сертификату омогућиће нам и деверзификацију прихода при чему очекујемо повећање прихода од туристичких услуга“.

Уз два српска парка, номинацију за Европски сертификат за одрживи туризам предали су паркови природе Лоњско поље и Медведница из Хрватске, те Национални парк Уна из Босне и Херцеговине.

о овоме читајте на: OVOM LINKU

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.