Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Održana radionica za povezivanje sektora i međusektorsku koordinaciju i saradnju u upravljanju prirodnim resursima Savskog sliva

U Zagrebu je od 4. do 6. marta održana radionica za procenu međusektorskih i prekograničnih vidova upravljanja vodama, zemljištem, ekosistemima i izvorima energije Savskog sliva, u čijem radu je učestvovao direktor Zavoda Aleksandar Dragišić.

Radionicu su zajednički organizovale Ekonomska komisija za Evropu Ujedinjenih nacija (UNECE) i Savska komisija, a finansijski podžala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Na radionicu je pozvano oko 50 predstavnika relevantnih ministarstava i različitih interesnih grupa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije, kako bi zajednički ispitali međusobne veze između ovih resursa radi ostvarivanja daljeg napretka ka održivom upravljanju. „Cilj radionice je utvrđivanje mogućnosti za ostvarivanje koristi usled intenziviranja saradnje u različitim sektorima, kao i preduzimanja mera i akcija koje bi smanjile napetosti između ciljeva različitih sektora“, kaže se u informaciji Savske komisije o radionici.

„Savske države pozitivnim smatraju perspektive ekonomskog razvoja sa postojećim intenziviranjem razvoja hidroenergije i napretkom u području turizma. U isto vreme, učesnici radionice su prepoznali potrebu pronalaženja pristupa koji ne ugrožava održivost i održava zdravu životnu sredinu. Određene pionirske poduhvate koji mire različite vidove upotrebe voda, kao što su na primer, povezivanje plovidbe i zaštite životne sredine, kao i izrada smernica za razvoj hidroenergije na održiviji način, inicirale su proteklih godina Međunarodna komisija za sliv reke Save (Savska komisija) i Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav.

Na ovoj radionici, predstavnici privrednog sektora prezentovali su planove i strategije razvoja. Planiranje u privrednom sektoru često se obavlja izolovano, što može dovesti do neželjenih posledica i neodgovarajućih rešenja. Posmatrajući složene međusektorske veze između tih sektora, takozvanu vezu između vode – hrane – energije – ekosistema, na ovoj radionici otkrivene su zanimljive veze“, navodi se.

„Strategija implementacije Okvirnog sporazuma o slivu reke Save pruža osnovu za prekograničnu saradnju u području voda u slivu Save i predviđa dalje povezivanje politike voda sa drugim sektorskim politikama. Ta orijentacija, kao i izrada novog Plana upravljanja rečnim slivom za sliv reke Save, čine ovo međusektorsko povezivanje blagovremenim. Ovom radionicom se postiglo da stavovi zainteresovanih strana i novi analitički zaključci budu korisni za ove procese. Uzimajući u obzir rezultate radionice, povezivanje u slivu reke Save razvijaće se u bliskoj saradnji sa nacionalnim telima tokom proleća i leta 2014“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.