Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Svetski dan šuma u Šumi Košutnjak

Zavod tradicionalno, već više godina, obeležava Dan šuma sa namerom da podseti na značaj i korist šuma, ali i na neophodnost njihove zaštite i očuvanja kao dragocenog prirodnog resursa.

Obeležavanje Svetskog dana šuma pokrenula je Generalna skupština evropske konfederacije poljoprivrede još 1971. godine, kada je Organizacija UN za hranu i poljoprivredu – FAO, prihvatila ovu inicijativu, smatrajući da će se time doprineti jačanju uverenja najšire javnosti o značaju šuma i njenoj vrednosti i ulozi za čoveka – zaštitnoj, proizvodnoj i rekreativnoj. Za obeležavanje simbolično je odabran 21. mart, prvi dan proleća, u znak buđenja prirode i vegetacije, ali i kao znak novog početka, večitog obnavljanja života.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2012. godine usvojila Rezoluciju kojom je 21. mart proglašen za Međunarodni dan šuma. Odlučeno je da se ovaj datum ubuduće obeležava svake godine počev od 2013, u cilju jačanja svesti javnosti o neophodnosti održivog upravljanja, zaštite i održivog razvoja svih tipova šuma u korist sadašnjih i budućih generacija.

Svetski dan šuma ove godine Zavod je obeležio edukativnom akcijom u Šumi Košutnjak, zajedno sa đacima Osnovne škole „Karađorđe“ na čelu sa nastavnicom Dankom Jovanović. Sa polazišta, Hajdučke česme, učesnici akcije otisnuli su se kroz šumu Košutnjaka, saznajući putem o ovom zaštićenom području, njegovoj istoriji, ali o njenim prirodnim vrednostima i značaju za ukupni kvalitet življenja u gradskoj sredini. U okviru organizovanog stručnog vođenja, Dejana Lukić je objasnila pažljivim učenicima zaštitu šume Košutnjak kao Spomenika prirode, i njen položaj u odnosu na zeleni prsten Grada, Biljana Krsteski je otkrila, ne samo prirodne karakteristike i značaj ove šume, već i ulogu i značaj šume na Planeti, a Vladimir Nikolić je organizovao kviz gde je odmah provereno tek stečeno znanje o šumi.

Stručni saradnici Zavoda Biljana Krsteski i Vladimir Nikolić upozorili su u razgovoru sa đacima da je šuma mnogostrukih funkcija i koristi. One су фактор стабилности климатских елемената и појава, и представљају стабилизатор климе са великим утицајем на целу сферу и стабилност свих екосистема. Такође, шуме су главни регулатор односа кисеоника и угљен-диоксида у ваздуху, и учествују у пречишћавању загађеног ваздуха, те су као такве стекле епитет ”плућа биосфере”. Šume u najvećoj meri утичу на пречишћавање ваздуха од прашине и других честица које доспеју у атмосферу. Утицај шума на водне ресурсе је велики и комплексан - шума има хидролошку и водозаштитну функцију, и значајну улогу у спречавању поплава. Оне доприносе да се значајне количине воде задрже у шумској простирци и шумском земљишту, а одатле постепено одлазе у водене токове. Шума има изузетно позитиван и комплексан утицај и на земљиште - побољшавају хранљивост земљишта, односно доприносе повећању његове плодности. Сваке године шумска вегетација врати у тло знатне количине минералних (хранљивих) материја у виду органских отпадака које чине лишће, четине, гранчице, плодови, корен и други делови биљке и тиме хумификацијом утиче на физичка и хемијска својства земљишта. Заштитна функција шума огледа се и кроз спречавање ерозије, клизишта и забаривања земљишта, а нарочито у спречавању еолске ерозије. Шума је станиште бројним врстама биљака и животиња чији опстанак и развој у значајној мери управо зависи од очувања шуме.

Šume predstavljaju jedan od najsloženijih ekosistema na zemlji i dragoceni prirodni resurs od izuzetnog ekonomskog značaja za čoveka. Njihovo preterano korišćenje dovelo je do konstantnog smanjivanja površina pod šumom i do degradacije životne sredine. Jedan je od preduslova zdrave životne sredine i borbe za opstanak Planete jeste i očuvanje i mudro upravljanje šumama, zajednički je zaključeno.

Na završetku akcije, školi je dodeljen komplet edukativnih izdanja Zavoda, a novim prijateljima šume tematski liflet i set razglednica o zaštićenim prirodnim dobrima Srbije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.