Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Na fakultetu primenjene ekologije

U okviru programa postdiplomskih studija za oblast zaštite životne sredine fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ u Beogradu, Zavod je 26. aprila učestvovovao u radionici o zaštiti predela.

Radionica je organizovana na teme: Evroska konvencija o predelu, koju su predstvile Biljana Filipović i Biljana Ilić (Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja), dok je prof dr Jasminka Cvijić (Šumarski fakultet) govrila o planiranju i zaštiti predela predstavljajući pozitivna iskustva prakse iz drugih zemalja. Predstavnik Zavoda Nataša Panić, ovom prilikom, kroz interaktivni rad sa studentima istakla je značaj rada na obrazovanju stručnjaka vezano za zaštitu prirodnih dobara kao najočuvanijih delova predela.

Kako bi mogli samostalno saznavati o značaju Evropske konvecije o zaštiti predela studenti su dobili vodič o primeni Konvencije koji je objavljen u izdanju Ministarstva i Zavoda.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.