Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Saopštenje povodom Međunarodnog dana biodiverziteta

BRIGA O PRIRODI JE ZA DOBROBIT ČOVEKA

Integralnim i mudrim upravljanjem prirodnim resursima ka očuvanju biološke raznovrsnosti, ali i opstanku lokalnih zajednica

Širom sveta, 22. maja obeležava se Međunarodni dan biodiverziteta, datum koji su ustanovile Ujedinjene nacije kako bi upozorile i razvijale svest najšire javnosti o značaju i neophodnosti očuvanja biološke raznovrsnosti, odnosno zaustavljanja opadanja broja vrsta, ekosistema i gena na Planeti.

Srbija ovaj značajan međunarodni ekološki datum dočekuje sa punom pripravnošću u vanrednoj odbrani od poplava i u atmosferi neverice i tuge zbog tragičnih posledica ove prirodne katastrofe. Priroda je, kako izgleda, još jednom pokazala svoju snagu. Međutim, poplava koja nas je pogodila ujedno nas još jednom podseća da priroda ima svoje mehanizme ublažavanja takvih katastrofa.

„Osim što su dragocena staništa retkih biljnih i životinjskih vrsta, centri biodiverziteta, prirodna staništa imaju veliki potencijal u ublažavanju posledica prirodnih katastrofa, a ujedno i obezbeđuju brojne resurse od velikog značaja za čoveka“, rekao je direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije Aleksandar Dragišić.

Primer ovih područja u Srbiji, pored prirodnih dobara kao što su Obedska bara, Zasavica, Morovićko-bosutske šume... je i „Forland leve obale Dunava“ područje u postupku zaštite, koje ima značajnu ulogu očuvanja biološke raznovrsnosti, ali i u regulisanju hidrološkog režima vodotoka. „Zavod je u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životnu sredine grada Beograda završio studiju zaštite Forlanda leve obale Dunava jednog od najvećih plavnih područja u delu Dunava koji protiče kroz Srbiju, najznačajnijih staništa orla belorepana. Prostor je specifične plavne šumske vegetacije koja štiti od erozije, i biljnih i životinjskih vrsta čiji život je vezan ili zavisi od vode. Očuvanje ovih i sličnih vlažnih područja, sprečavanje neplanske gradnje, prenamene prostora, nekontrolisanog bacanja otpada i drugih degradirajući postupaka čoveka, uslov su sprečavanja opadanja biodiverziteta na ovom i drugim područjima“, rekao je direktor Dragišić.

Zaustavljanje opadanja biodiverziteta značajno je ne samo sa nacionalnog, već i sa međunarodnog stanovišta. Prema podacima Svetske unije za zaštitu prirode - IUCN, od 52.017 procenjenih vrsta u svetu, 17.936 vrsta je pred istrebljenjem; od 5.490 sisara, 78 vrsta je nestalo ili više ne živi u divljini, 188 vrsta je kritično ugroženo, 450 je ugroženih i 492 su ranjive vrste; od 6.285 vrsta vodozemaca koji su jedna od najugroženijih grupa vrsta na Planeti, 1.895 vrsta je pred nestajanjem.

Opstanak divljeg biljnog i životinjskog sveta neposredno zavisi od korišćenja prirodnih resursa. Održivo upravljanje resursima, tradicionalni oblici privređivanja, neposredno doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti, a ujedno su dobar osnov za razvoj lokalnih zajednica“, ističe Dragišić. Živeti u sadejstvu sa prirodom, uz mudro integralno upravljanje onim što nam priroda daruje i ostavlja u nasleđe, jeste uslov za opstanak divljeg živog sveta, ali i čoveka.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.