Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

O zaštiti prirode sa studentima pejsažne arhitekture

Zavod za zaštitu prirode Srbije 28. maja posetili su studenti IV godine pejsažne arhitekture Šumarskog fakulteta u Beogradu kao deo programa stručne prakse.

U cilju predstavljanja sistema zaštite prirode kod nas, studentima je Nataša Panić, andragogog, predstavila rad Zavoda kroz osnovne grupe poslova, organizaciju rada, model saradnje sa resornim institcujama i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Dok su obilaskom izložbene postavke imali priliku da saznaju o aktivnostima zaštite prirodnih dobara, biodiverziteta i geodiverziteta. Mesto i značaj profesije pejažne arhiteture kroz razgovor sa studentima objasnila je Mila Ristić, pesažni arhitekta, govreći o praksi i angažovanju u zaštiti. Posebno interesovanje studenti su pokazali za poslove zaštite parkovskih celina i biotopa u urbanim prostorima, kao i aktivnosti na rešavanju problema invazivnih vrsta.

Ovom prilikom, studentima je predstavljen i biblotečki fond Zavoda. Šta sve sadrži biblioteka i kako mogu koristiti publikacije za izradu seminarskih i istraživačkih radova studentima je objasnio bibliotekar Vladimir Smiljanić.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.