Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Održana javna rasprava o predlogu akta o proglašenju zaštićenog područja Predela izuzetnih odlika „Tatkova zemunica“

U okviru pokrenutog postupka zaštite Predela izuzetnih odlika „Tatkova zemunica“, 28.05.2014. održana je javna rasprava u Merošini, u organizaciji Opštinske uprave Opštine Merošina.

Javnoj raspravi su prisustvovali, pored predstavnika Zavoda, pomoćnik predsednika opštine Merošina Srđan Đorđević, rukovodilac Odeljenja za privrednu i komunalnu delatnost Snežana Dinić i predstavnici UBNOR-a Merošina. Prisutinim učesnicima, odnosno zainteresovanim građanima, zaštićeno područje predstavio je stručni saradnik Zavoda Zoran Stojković.

PIO „Tatkova zemunica“ je površine 361,8609 ha. Prostor je obrastao šumom, ukupne drvne zapremine od oko 78.000,0 m3. Bukva je najzastupljenija vrsta sa oko 54.000,0 m3 (70%) a potom sledi hrast kitnjak sa oko 8.600,0 m3(11%).

Pored prirodnih, biološko – ekoloških, PIO „Tatkova zemunica“ odlikuju i estetske i kulturno – istorijske vrednosti. Na području zemunice, zvane „Tatkova zemunica“ nalazi se i izgrađeni spomenički kompleks sa skulturama, autora Aleksandra Šakića, akademskog vajara.

Na udaljenosti oko 300 m od ove, nalazi se još jedna zemunica. Na području zaštićenog prirodnog dobra nalazi se još i Crkva Sveti Vrači, Hotel „Mali Jastrebac“ sa terenom za sportske aktivnosti, kao i turistički i sportski objekti, koji čitav ovaj prostor čine atraktivnim za posetioce i daju osnov za razvoj budućih turističkih sadržaja

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.