Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zaštita vrsta pod kontrolom prometa

U cilju upoznavanja sa radom Zavoda na zaštiti lekovitih vrsta posetili su nas budući farmaceuti.

Kao deo stručne prakse studenata IV godine Farmaceutskog faulteta Uniiverziteta u Beogradu u prostorijama Zavoda 04. juna organizovane su prezentacije o zaštiti prirode na primeru sprovođenja metoda zaštite lekovitih vrsta. Budući da se veliki deo zaštite ugroženih lekovitih vrsta sprovodi u okviru poslova kontrole prometa, u predavanju nao temu „Zaštita vrsta pod kontrolom prometa“ Berislava Ilić, šef odseka za prirodne resurese, govorila je o zakonskoj regulativi u ovoj oblasti i načinima sprovođenja Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Takođe, predstavila je i aktivnosti u realizaciji mera na očuvanju populacije lekovitih vrsta u prirodnim staništima.

Drugo predavanje održala je mr Slađana Škobić, ing. poljoprivrede na temu “Plantažno gajenje lekovitog, aromatičnnog i začinskog bilja“, kao merom njihove zaštite u prirodi. Ovom prilikom studenti su upoznati sa zastupljenošću i procesom platažnog gajenja lekovitih vrsta u Srbiji, polazeći od podatka da je od 63 biljne vrste koje su na Uredbi 12 vrsta uvedeno u gajenje. O zaštiti prirodnih dobara i prirodnim retkostima u Srbiji studentima su sazanli obilskom stalne izložbene postavke Zavoda.

O zaštiti bljnih vrsta učili su i učenici Srednje farmaceutske škole iz Beograda 02. juna, tokom posete Zavodu.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.