Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Drugi sastanak povodom izrade Petog nacionalnog izveštaja za konvenciju o biodiverzitetu

U organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije 11. juna u Beogradu održan je drugi sastanak zainteresovanih strana povodom izrade Petognacionalnog izveštaja za Konvenciju o bidiverzitetu.

Sastanak je održan u cilju predstavljanja Radne verzije Izveštaja nastale na osnovu svihdostupnih relevantnih informacija i sugestija koje su zainteresovane strane iznele tokom prvog sastanka. Tokom sastanka radilo se i na usaglašavanju informacija i podataka koji će ući u finalnu verziju Izveštaja.

Rad skupa otvorili su dr Mario Lukinović, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, ukazujući na značaj participativnog pristupa svih zainteresovanihstrana koje su aktivne u zaštiti biodiverziteta u izradi ovog nacionalnog dokumenta i Jelena Dučić, fokal point za primenu Konvencije, iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, koja je predstavila zakonske i programske okvire u oblasti biološke raznovrsnosti.

Radnu verziju Petog nacionalnog izveštaja predstavila je Aleksandra Mladenović, koordinator izrade Izveštaja, dok su primere dobre prakse kao studije slučaja i uvod za rad po grupama, prezentovali Jelena Dučić iz Ministarvo poljorivrede i životne sredine, Ivana Vasić iz JP „Vojvodinašume“, MarijanaJosipović iz JP „Nacionalni park Tara“,i dr Gabor Mesaroš iz Udruženja za zaštitu okruženja i graditeljskog nasleđa „Protego“.

Učesnici skupa, predstavnici vladinog sektora/državnih institucija, upravljača prirodnim dobrima, naučnih institucija i nevladinih organizacija, u okviru rada po grupama dali su predloge za uključivanje pozitivnih primera u primeni Konvencije o biološkoj raznovrsnostikoje bi trebalo prikazati u Izveštaju. Kao inforamcije od posebne važnosti istaknute su aktivnosti koje se odnose na poboljšanje stanja ugroženih populacija, revitalizaciju staništa, izradu baze podataka i definisanja ekosistemskih usluga od značaja za lokalne zajednice.

Peti nacionalni Izveštaj se priprema u okviru UNDP projekta „Planiranje zaštite biološke raznovrsnosti kao podrška primeni Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (2011-2020) u Republici Srbiji“, koji se finansira iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Strateški plan za biodiverzitet je desetogodišnji okvir za aktivnosti koje bi trebalo da preduzmu sve zemlje i zainteresovane strane u cilju očuvanja biodiverziteta i uvećanja dobrobiti koje pruža biološka raznovrsnot. Na globalnom nivou aktivnosti u dekadi biodiverziteta, 2011-2010. godine, koja je proglašena od strane Ujedinjenih nacija, realizuju se pod motom „Živeti u skladu sa prirodom“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.