Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zaštićeni lesni profili u Zemunu

Na osnovu obavljenih istraživanja i Studije Zavoda kao stručno-dokumentacione osnove, Skupština grada Beograda je 28. maja 2014. donela Rešenje o proglašenju zaštićenog područja „Lesni profil Kapela u Batajnici“ kao Spomenika prirode geološkog karaktera, odnosno kao zaštićeno područje III kategorije – lokalnog značaja. To je drugo po redu zaštićeno prirodno dobro na području opštine Zemun koje je u ovom periodu stavljeno pod zaštitu zbog svojih naročitih geoloških karakteristika i prirodnih vrednosti.

„Lesni profil Kapela u Batajnici“, i nešto ranije zaštićen „Zemunski lesni profil“ spadaju u otvorene profile lesa u Podunavlju koji su izuzetno vredna arhiva podataka o geološkoj istoriji i razvoju lesnih tvorevina panonskog dela toka Dunava u poslednjih skoro milion godina.

„Lesni profil Kapela“ nalazi se у Војводини (Срем), 15 km северозападно од Београда, на стрмој десној обали Дунава, у близини naselja Batajnica. Дужина отвореног профила износи око 250 m, а висина отвореног дела око 40 m.

Sekvence na ovom lesnom profilu, formirane tokom poslednjih pet glacijalno-interglacijalnih ciklusa predstavljaju jedan od najkompletnijih paleoklimatskih arhiva na evropskom kontinentu tokom poslednjih 620.000 godina. Na lesnom profilu se mogu uočiti šest glavnih interglacijalnih pedokompleksa i šest slabije razvijenih interstadijalnih zemljišta. Nа основу toga, могуће је извршити дефинисаnjе времена лесних и палеоземljишних секвенци лесног профила Капела, као и корелацију са осталим лесно-палеоземljишним секвенцама лесних заравни Војводине - чиме се употпуњују знања из области палеоклиматологије, палеогеографије, палеонтологије, седиментологије и геоморфологије. На основу истраживаnjа великог броја стручnjака за проучаваnjе стратиграфије леса у свету, лесни профил Капела у Батајници, убраја се у један од најзначајнијих стратиграфских репера на овим просторима.

«Земунски лесни профил» заштићен Решењем од 29. новембра 2013. године, такође је значајан као вредан објекат геонаслеђа и репрезентативни доказ палеографских збивања за време леденог доба на овим просторима. Nалази се на подручју градске општине Земун, од центра Београда удаљен свега 6,6 km северозападно, на стрмој десној обали Дунава.

Zemunski lesni profil predstavlja tipični suvozemni les. Dužina otvorenog dela iznosi oko 114 m, a visina oko 30 m. Na profilu je registrovano četiri horizonata lesa i četiri horizonata fosilnog zemljišta - pogrebene zemlje, stvaranih za vreme interglacijala - toplijih intervala ledenog doba. Na osnovu toga, moguće je kontinuirano pratiti razvoj lesnih tvorevina u poslednjih skoro milion godina, kao i datovanje vremena lesnih i paleozemljišnih sekvenci. Prvi i drugi lesni horizont predstavljaju pravi kopneni les bez prisustva vode, nastao akumulacijom eolske prašine i peska na kopnu, kada su vladali suvi klimatski uslovi. Treći i četvrti lesni horizont predstavljaju „lesoidne naslage“ koje su nastale navejavanjem prašine preko travnatog, vlažnog terena, pri neujednačenim klimatskim uslovima.

Ова два заштићена лесна профила у Земуну једни су од неколико издвојених лесних профила који се налазе уз десну обалу панонског дела тока Дунава, чијим истраживањима је потврђено saznanje da nigde u Evropi nema tako kompletnih baza podataka i tako moćne neporemećene serije lesnih sedimenata, iz čega je proizašla i potreba da se takvi kompleksi zaštite i očuvaju pred vidnom degradacijom njihovog okruženja.

Nova zaštićena područja Beograda, lesni profili u Zemunu, povereni su na upravljanje udruženju građana, Ekološkom pokretu Zemun.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.