Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Na trideset osmoj sednici Komiteta Uneska proširena Lista područja prirodne baštine

Trideset osma sednica Komiteta UNESKO–a održana je od 15. do 25. juna u Dohi, Katar, i u njenom radu učestvovali su i predstavnici iz Srbije. Delegaciju Srbije predstavljala su dva člana, ambasador Srbije pri UNESKO-u Mira Nikolić i predstavnik Zavoda za zaštitu prirode dr Mario Lukinović. Komitet je počeo sa radom 16. juna 2014. godine.

UNESKO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu) je specijalna organizacija Ujedinjenih nacija osnovana 1946. godine. Konvencijom o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine, usvojenom 1972 godine, ustanovljen je program kako bi se očuvala najvrednija kulturna i prirodna područja na planeti. Do 38 zasedanja na Listi svetske baštine bilo je upisano 981 područje, od čega 759 dobra kulturne baštine, 193 područja prirodne baštine i 29 dobara upisanih kao mešovita kulturna i prirodna dobra. Da bi se određeno dobro upisalo na Listu svetske baštine, neophodno je da poseduje Izuzetnu univerzalnu vrednost za čitavo čovečanstvo (OUV, Outstanding Universal Value). Odluku o upisu na Listu donosi Komitet svetske baštine koji se sastaje svake godine kako bi razmatrao nominacije. Članovi Komiteta se biraju iz redova članica sa mandatom od pet godina, trenutni članovi su: Alžir, Kolumbija, Finska, Nemačka, Indija, Jamajka, Japan, Kazahstan, Liban, Malezija, Peru, Filipini, Poljska, Portugal, Katar, Severna Koreja, Hrvatska, Senegal, Srbija, Turska i Vijetnam. Pre upisa prirodnog područja na Listu svetske baštine članovi savetodavnih tela IKOMOS (ICOMOS, International Charter on the Conservation and Restoration of Monuments and Sites) i IUCN (IUCN, International Union for Conservation of Nature) vrše procenu i dostavljaju stručnu preporuku Komitetu za svetsku baštinu na razmatranje. Odluku o upisu na Listu svetske baštine donosi Komitet cenzusom, osim u izuzetnim slučajevima kada sve članice nemaju isti stav, tada se pristupa glasanju. Srbija je članica Komiteta od 2011 godine, i odlučuje sa ostalih 20 članova o upisu novih područja na Listu i učestvuje u donošenju drugih odluka od važnosti za Konvenciju o svetskoj baštini.

Članovi Komiteta pred sobom su imali težak i odgovoran posao donošenja odluka za stavljanje pod zaštitu UNESKO–a. Na ovogodišnjem, 38. zasedanju Komiteta donesena je 231 odluka, 43 radna dokumenta, upisana su četri prirodna područja Okavango delta (Bocvana), Veliki Himalajski nacionalni park (Indija), Svetilište divljine lanca Hamiguitan (Filipini) i Stevens Klint (Danska). Područja Južnokineskog krasa, Šume Bjaloveža (Belorusija⁄Poljska) i Vadensko more (Danska⁄Holandija⁄Nemačka) su područja čija je površina uvećana. Trang An pejzaž (Vijetnam) i Dravni grad Maja i zaštićena šuma Kalamul, Kampeće (Meksiko) su dobili status mešovite kulturne i prirodne baštine.

Ukupan broj zaštićenih područja sada doseže 1007 dobara u 161 države, od čega je do sada upisano 197 prirodnih područja. Ove godine stavljeno je pod zaštitu 26 lokaliteta iz 31 države. Sve odluke su donošene cenzusom članova Komiteta, osim u slučajevima zaštite područja na teritoriji Palestine i Izraela (visoravni Batir i grada Jerusalima), kada se pristupilo glasanju.

Delegacija Srbije je bila veoma aktivan član Komiteta koji se izjašnjavao po svim predlozima koji su upućeni Komitetu, a izneo je i svoj predlog za zaštitu Starog gradskog jezgra grada Dubaija, koji je usvojen od strane Komiteta. Kvalitet rada naše delegacije i aktivno učešće u radu Komiteta prepoznato je od stane većeg broja zvaničnika i posebno apostrofirano od strane predsedavajućeg Šeika al Majasa bint Hamad bin Kalifa al-Tani. Sastanak je bio i prilika za uspostavljanje brojnih kontakata i razmenu iskustava u oblasti očuvanja prirode.

Poslednjeg dana zasedanja 25. juna 2014. godine, usvojeni su Zaključci o sednici Komiteta i razmotren rad savetodavnih tela, nakon čega je ceremonijom zvanično zatvareno zasedanje Komiteta.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.