Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

NA MANIFESTACIJI „SV. JOVAN BILJOBER“

U oči dana rođenja Svetog Jovana, u Sokobanji se svake godine održava susret „Sveti Jovan Biljober“, koji okuplja mnoge poštovaoce prirode, umetnike i sakupljače bilja. Manifestacija traje četiri dana u periodu od 4. do 07. jula, u organizaciji preduzeća za preradu bilja „Adonis“ Sokobanja.

U okviru dvadesete manifestacije „Sv. Jovan Biljober“, koja ima za svrhu upoznavanje šire javnosti o lekovitim biljkama koje rastu na Rtnju i okolini, Zavod je prisustvovao prvom danu izlaska na teren biljobera. Ovom prilikom predstavnici Zavoda Berislava Ilić i mr Verica Stojanović su upoznali berače sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima je regulisan promet delovima lekovitih biljaka, njihovo sakupljanje na prirodnim staništima, kao i konkretnim načinima upotrebe. Ujedno, ovo je bila prilika da se berači upoznaju i sa merama zaštite i metodama monitoringa vrsta u okviru procene stanja populacija biljnih vrsta koje su pod kontrolom prometa. U tom cilju predstavljeno je izdanje Zavoda „Priručnik za sakupljanje zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“, u kome su dati zakonski akti, kao i opis vrsta koje su pod kontrolom korišćenja.

Sastavni deo manifestacije je i obuka berača. Ove godine obuku je prošlo 60 berača, koji su imali priliku da odlaskom na teren u blizini sela Skrobnica zajedno sa vodičima i stručnjacima Zavoda učestvuju u determinisanju biljnih uzoraka.

Svojim učešćem Zavod je pružio podršku organizaciji ovog tradicionalnog susreta, koji doprinosi upoznavanju javnosti sa problemima i opasnostima koje su moguće kod nekontrolisanog branja pojedinih vrsta lekovitog bilja.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.