Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Poseta predstavnika grčkog parlamenta Zavodu

Zavod za zaštitu prirode Srbije posetili su 16. jula Theodora Dionysia, predsednica Upravnog odbora za životnu sredinu u Parlamentu Grčke i dr Fotis Fystsilis, stalni Tvining savetnik za projekat „Jačanje kapaciteta Narodne Skupštine Republike Srbije u procesu evropskih integracija“. Sastanak održan u Zavodu deo je posete grčke delegacije Srbiji, koja je organizovana u cilju realizacije evropskog projekta baziranog na saradnji dva parlamenta.

Osnovna tema posete Zavodu bila je sprovođenje evropskih standarda u zaštiti prirode i izazovi koji očekuju Srbiju u ovoj oblasti. O temi posete i radu Zavoda, sa evropskim izaslanicima i predstavnicima grčkog parlamenta razgovarali su pomoćnici direktora Marija Trikić i Goran Sekulić. Upoznajući rad i nastojanja Zavoda u zaštiti prirode, predsednica Odbora za životnu sredinu grčkog parlamenta Theodora Dionysia iskazala je inicijativu za angažovanje u uspostavljanju direktne saradnje između Zavoda i grčkih institucija za zaštitu prirode.

U cilju pripreme za dalje pregovore i harmonizaciju zakona, Grčka kao članica EU, u okviru Tvining projekta „Jačanje kapaciteta Narodne Skupštine Republike Srbije u procesu evropskih integracija“ ima ulogu da predstavi svoja iskustva, kao primere aktivnosti u ispunjavanju evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena. Gosti Zavoda, zajedno sa ostalim članovima grčke delegacije, održali su u Narodnoj Skupštini Srbije 17. i 18. jula 2014. godine prezentacije, koje su pratile panel diskusije na temu „Kako će na Srbiju uticati evropske integracije na primeru politike u zaštiti životne sredine i poljoprivrede“, imajući u vidu da pored izglasavanja zakona, sve značajniji postaju poslovi praćenja njihove primene.

Sastanci Srbije i Evropske Unije za biletaralni skrining za Poglavlje 27, koje pokriva oblast životne sredine i klimatskih promena, biće održani tokom septembra i novembra 2014. godine.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.