Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Predstavljena strategija održivog turizma Karpata

U organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija održana je 29. jula u Beogradu radionica za potencijalno zainteresovane strane za proces izrade implementacije Strategije održivog razvoja turizma Karpata. Rad skupa otvorila je Lukrecija Đeri, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Strategija je nastala u periodu od 2007. do 2014. godine, kao rezultat rada velikog broja zainteresovanih strana, u cilju određivanja zajedničkog okvira za akcije u razvoju održivog turizma u zemljama Karpata (Srbija, Rumunija, Mađarska, Poljska, Ukrajina, Slovačka i Češka), zasnovane na prirodnim i kulturnim vrednostima. Izradu Strategije organizovali su UNEP (Program za zaštitu životne sredine Ujedinjenih nacija) i OTE (organizacija koja se bavi ekološkim turizmom u Evropi).

Sedam zemalja koje dele Karpate imaju različite pristupe razvoju turizma, usvojene različite strategije i metode implementacije, što može dovesti do limitiranih očekivanih efekata turizma, ali i do negativnih uticaja na lokalnu zajednicu i planinski ekosistem u kome žive. Usvajanjem zajedničke Strategije razvoja turizma za prostor Karpata, želi se postići usaglašavanje specifičnih pristupa zemalja, uz obezbeđenje zajedničkih ciljeva i platforme za planiranje i upravljanje turizmom.

Zemlje potpisnice Karpatske konvencije, kao zajedničku viziju razvoja turizma odredile su da Karpati postanu najbolja destinacija održivog turizma u Evropi, zasnovana na jedinstvenom i očuvanom prirodnom i kulturnom nasleđu.

U skladu sa usvojenom vizijom Strategija postavlja ciljeve i zadatke u njenom dostizanju i okvir je za implementaciju aktivnosti na dva nivoa, opštem za akcije koje se sprovode u svim zemlja i nacionalnom nivou.

U radu skupa, kao zainteresovane strane, učestvovali su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva kulture, Ministarstva lokalne samouprave i državne uprave, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Nacionalnog parka „Đerdap“, JP „Srbijašume“ i Turističke organizacije opštine Majdanpek.

Učesnici su ovom prilikom ukazali na potrebu otvaranja kanala komunikacije sekretarijata Konvencije sa drugim konvencijama i strategijama, kao što su Evropska konvencija o predelu, Dunavska strategija i druge, budući da se pojedini ciljevi njihove implementacije prepliću. Stoga je potrebno u daljem radu na usvajanju Akcionog plana implemetacije Strategije planirane aktivnosti izvoditi u sinergiji i koordinaciji sa onima koje se realizuju u okviru drugih konvencija.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.