Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

U toku javna rasprava o zaštiti dva spomenika prirode botaničkog karaktera na području Bosilegrada

U okviru postupka zaštite crnog bora u selu Crnoštica i crnog bora u Petkovskoj mahali u toku je javni uvid u predloge akata o zaštiti i studije zaštite koji će trajati sve do 8. septembra 2014.

Spomenik prirode „Crni bor u Crnoštici“ nalazi se u okviru severne padine planine Dukat, na teritoriji opštine Bosilegrad, u ataru sela Crnoštica, u dvorištu crkve Sveti Nikola. Preostali je predstavnik nekadašnjih prirodnih borovih šuma na ovom prostoru. Starosti oko 200 godina, impozantnih dendrometrijskih karakteristika, pravilnog habitusa i široke krošnje, dominira u prostoru kao vredni primerak svoje vrste.

Na području Bosilegrada u ataru sela Crnoštica nalazi se i Spomenik prirode „Crni bor u Petkovskoj mahali“, okružen seoskim putevima. Ovo prirodno dobro starosti oko 300 godina, dobro razvijene široke krošnje, odlikuje se karakterističnim kišobranastim habitusom, dobrom vitalnošću i očuvanošću.

Kao reprezentativni primerci svoje vrste, crni borovi na teritoriji opštine Bosilegrad predloženi su za zaštitu kao spomenici prirode III kategorije, odnosno zaštićena područja od lokalnog značaja.

Opština Bosilegrad je izložila na javni uvid predloge akata o proglašenju ovih novih zaštićenih područja na svojoj teritoriji i studije zaštite kao dokumentacione osnove za zaštitu koje je izradio Zavod RJ Niš, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Opštinske uprave, ul. Georgi Dimitrova br. 82 (kancelarija br. 17).

Nakon završetka javnog uvida, biće održana javna rasprava na kojoj će biti sumirane primedbe i predlozi zainteresovane javnosti. Javna rasprava će biti održana 10. septembra 2014. u kancelariji opštinskog veća na spratu Opštinske uprave Opštine Bosilegrad, sa početkom u 12 časova.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.