Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Završena javna rasprava o zaštiti Spomenika prirode „Geološka staza u Brestovačkoj banji“

U Boru je 27. avgusta, u organizaciji opštinske uprave, održana javna rasprava o predlogu akta o proglašenju zaštićenog područja i Studiji zaštite područja „Geološka staza u Brestovačkoj banji“ koju je izradio Zavod.

Održana javna rasprava sumirala je primedbe, mišljenja i predloge koje su zainteresovani građani imali prilike da daju tokom javnog uvida koji je organizovan od 6. do 26. avgusta u Boru.

Pored predstavnika Opštine Bor, u javnoj raspravi učestvovala je Erna Šehovac iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kao i predstavnici Javnog preduzeća „Borski turistički centar“, Javnog preduzeća „ŠRIF“, Turističke organizacije Bor, Društva mladih istraživača Bor, Planinarsko-smučarskog društva „Crni vrh“ iz Bora, predstavnici lokalnih medija, i drugi.

Na javnoj raspravi ukratko su istaknute vrednosti budućeg zaštićenog područja, jedinog i prvog objekta geonasleđa ove vrste u Srbiji (geološke staze) i njegov značaj za lokalnu zajednicu, nakon čega se razvila diskusija. Pored pitanja koja su se uglavnom odnosila na obaveze upravljača, sadržaj programa i plana upravljanja, dinamiku donošenja akata upravljača, izvore finansiranja i dinamiku realizacije planiranih aktivnosti prisutni su u raspravi prihvatili sugestije u vezi povezivanja aktivnosti na promociji novog prirodnog područja sa drugim sadržajima i turističkom promocijom ukupnih prirodnih vrednosti na području opštine Bor. Ovom prilikom istaknut je značaj saradnje sa Zavodom, kao i zainteresovanost da se zajednički, uz puno učešće Zavoda, doprinese popularizaciji ovog prirodnog dobra, i uošte, razvijanju svesti o potrebi zaštite i očuvanja geonasleđa ovog dela Srbije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.