Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

PROJEKAT “TRANSDANUBE” - Održivi transport i turizam duž Dunava

U organizaciji Austrijske agencije za životnu sredinu, Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije (RARIS), i uz podršku Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i DCC-a (Danube Competence Centre), u Beogradu je 9. septembra održana završna konferencija evropskog projekta „TRANSDANUBE“ .

Završna konferencija je okupila 150 učesnika iz osam evropskih zemalja (Austrija, Nemačka, Mađarska, Bugarska, Rumunija, Ukrajina, Moldavija i Srbija), kojima su predstavljeni rezultati projekta. Cilj projekta, čija je realizacija počela 2012. Godine, jeste rešavanje niskog nivoa dostupnosti i lošeg kvaliteta transportnih usluga u jugoistočnoj Evropi, razvoj ponude održivog transporta i poboljšanje dostupnosti održivog turizma u celom regionu Dunava.

Rad konferencije otvorili su državni sekretar Danilo Golubović, Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, dr Robert Thaler, Savezno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i upravljanje vodama i životnom sredinom Austrije, Maguelonne Dejeant-Pons, sekretar Evropske konvenicje o predelu Saveta Evrope, Vladan Jeremić, direktor RARIS-a, Gunter Lichtblau, predstavnik Austrijske agencije za životnu sredinu i Radovan Arežina, predsednik opštine Kladovo.

Tokom konferencije predstavljeni su projektni rezultati:

- Transnacionalni izveštaj, u kome je prikazano stanje održive mobilnosti i predstavljeni primeri dobre prakse kao osnove za zajedničku viziju mobilnosti u regionu Dunava

- Akcioni planovi koji su u funkciji smernica za primenu konkretnih ponuda održive mobilnosti i turističkih paketa u partnerskim regionima

- Priručnici za sprovođenje akcionih planova

- Održivi paketi mobilnosti za potrebe turista (25 paketa), koje su izradili projektni partneri. Partner na projektu iz Srbije RARIS razvio je paket pod nazivom „Duša Srbije“ koji predstavlja buking paket. Koristeći ovaj paket putnici imaju mogućnost da u tri dana obiđu svetsku kulturnu baštinu na teritoriji Srbije kao i planine i rečna priobalja

- Prekogranične i regionalne marketinške strategije

- Interaktivna mapa Dunava, koja je urađena kako bi se unapredila vidljivost postojećih ponuda mobilnosti i paketa u regionu duž Dunava. Mapa pokriva celu površinu Dunava, od njegovog izvorišta do delte, zajedno sa tampon zonom od oko 75 kilometara, sa obe strane Dunava. Mapa sadrži informacije o najatraktivnijm turističkim ponudama i raspoloživim opcijama u vezi sa „mekim“ transportom (biciklističke staze, lokalne linije javnog prevoza, brodovi i sl.). Upotreba mape omgućava korisnicima da planiraju svoja putovanja duž reke Dunav, bilo da koriste brodski prevoz, voz, autobus, ili bicikle. Mapa je dostupna na sajtu www.danubetoru.eu i www.donautour.eu.

U radu konferencije Zavod za zaštitu prirode Srbije predstavljala je Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost.

Osnovni zaključak konferecije je da dalja nastojanja u ovoj oblasti treba usmeriti ka uspostavljanju veza između turizma i korišćenja održivog transporta i boravka u prirodi, kao i razvoju dodatnih ponuda u cilju stvaranja jednog kompletnog i koherentnog portfolia za turistički proizvod. Dalje aktivnosti na ovom planu biće omogućene otvaranjem novog poziva za projekte sredinom 2015. godine.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.