Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Aktivnosti na implementaciji evropske konvencije o predelu u Srbiji

U cilju predstavljanja rezultata aktivnosti nacionalne Radne grupe za implementaciju Evropske Konvencije o predelu, 5. septembra u Beogradu održana je radionica „Izrada predloga Akcionog plana za implementaciju Evropske konvencije o predelu i Nacrt pravilnika o kategorizaciji predela“, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Program Konferencije je u ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine otvorila i prisutne pozdravila Biljana Filipović, nacionalni koordinator za Evropsku konvenciju o predelu, a u ime Ministarstva kulture i informisanja Miroslava Turković.

Prezentacije dokumenata Predlog Akcionog plana za implementaciju Evropske konvencije o predelu i Nacrt pravilnika o kategorizaciji predela Srbije, u ime ekspertskog tima, predstavile su prof. Dr. Jasminka Cvejić (Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu) i prof. Dr. Marija Maksin (Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije).

U Predlogu Akcionog plana formulisani su ciljevi i inicijalne akcije za implementaciju Konvencije za period 2015-2020. Godina, za šest tematskih oblasti:

- prepoznavanje predela u zakonu

- indentifikacija karaktera i ocena predela na teritoriji Srbije

- sveobuhvatna politika predela i integrisanje u planski osnov

- mere menadžmenta (kontrole) politike predela

- participacija i jačanje svesti

- edukacija i istraživanje

- internacionalna kooperacija

Nacrt Pravilnika sadrži informacije o:

- utvrđivanju postupka, pristupu i informatičkoj podršci identifikaciji karaktera predela u Srbiji i oceni njihovih značajnih karakteristika i

- postupku identifikacije karaktera i oceni predela.

Konferenciji su prisustvovali, i aktivnim diskusijama doprineli razvoju oba dokumenta, predstavnici referentnih ministarstava, agencija, zavoda, fakulteta, pokrajinskih i gradskih institucija, regionalnih razvojnih agencija, nevladinog sektora i zainteresovane javnosti.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.