Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Fauna Balkana 2

U izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta (Departman za biologiju i ekologiju), Univerziteta u Novom Sadu, u avgustu je objavljen drugi broj monografske serije Fauna Balkana. Zavod za zaštitu prirode Srbije pružio je podršku realizaciji ovog naučnog izdavačkog poduhvata, čiji su urednici Dragan Pavićević (Zavod za zaštitu prirode Srbije) i Michel Perreau (Universite Paris 7).

Monografska serija pod jedinstvenim imenom Fauna Balkana objavljuje se jedamput godišnje i sadrži originalne naučne radove iz oblasti faunistike i taksonomije Balkanskog poluostrva i susednih područja. Radovi se objavljuju na engleskom jeziku i podležu naučnoj recenziji.

Pored karakteristika bioma radovima u monografiji predstavljene su jedinstvene geografske, geološke i orografske osobine, koje Balkan izdavajaju kao prostor sa višim nivoom raznovrsnosti flore i faune u odnosu na druge delove Evrope. Imajući u vidu trenutne naučne podatke, Balkansko poluostrvo, po diverzitetu faune, predstavlja jedno od najznačajnijih područja, ne samo u Evropi, već i mnogo šire. Stoga, prostor Balkana privlači pažnju velikog broja naučnika iz Evrope i ostatka sveta. Rezultati njihovih istraživanja su objavljivani u raznim specijalizovanim časopisima, ali je vrlo mali broj istih inkorporiran u jedinstvene monografije ili slična izdanja, kao što je serijal Fauna Balkana.

U izdanju Fauna Balkana 1 objavljeno je sedam originalnih naučnih radova, dok su u Fauni Balkana 2 objavljena još četiri ovakva rada. Oba izdanja odštampana su u tiražu od 250 primeraka. U prilogu prvog izdanja dat je i CD sa zvucima žbunastih zrikavaca (Bush cricket) i skakavaca (Grasshopper) sa Durmitora, koje su snimili Sigfried Ingrisch i Dragan Pavićević.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.