Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Proglašena četiri nova zaštićena područja u Srbiji

Vlada Republike Srbije donela je uredbe o proglašenju četiri nova zaštićena područja u Srbiji: Strogog rezervata prirode „Mustafa“ i Spomenika prirode „Prerasti u kanjonu Vratne“ I kategorije međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja, Specijalnog rezervata prirode „Goč-Gvozdac“ i Predela izuzetnih odlika „Kamena Gora“ II kategorije - regionalnog, odnosno velikog značaja.

Šumski kompleks na severu Kučaja, Strogi rezervat prirode „Mustafa“, stavljen je pod zaštitu da bi se očuvala autohtona, očuvana, polidominantna, mezofilna šumska zajednica mezijske bukve i hrasta kitnjaka na silikatnoj podlozi koja je identifikovana kao prioritetan tip staništa od nacionalnog i međunarodnog značaja. Prisustvo kitnjaka je posebno značajno, jer je to poslednji veći kompleks kitnjaka u bukovim šumama. Starost stabala u rezervatu dostiže preko 200 godina. Ovakva područja još uvek netaknute prirode naročito su značajna sa aspekta zaštite i širenja ugroženih vrsta, i kao svojevrsne laboratorije na otvorenom, čija očuvanost omogućava naučna istraživanja i praćenje prirodnih pojava i procesa. Za upravljača ovog zaštićenog područja imenovano je Javno preduzeće „Srbijašume“.

„Prerasti u kanjonu Vratne“, geomorfološki fenomeni koji se nalaze u istočnoj Srbiji na teritoriji opštine Negotin, jedinstveni su oblik podzemne i površinske kraške morfologije nastale lokalnim poniranjem rečnog toka i urušavanjem delova tavanice rečne pećine. Reka Vratna je u krečnjačkoj podlozi usekla klisuru u kojoj su, na dužini od 3 km, formirana tri prirodna kamena mosta – prerasti: Suva prerast, Velika prerast i Mala prerast. Ovaj novi Spomenik prirode poveren je na upravljanje Javnom preduzeću „Srbijašume“.

Područje „Goč-Gvozdac“ smešteno je između planine Stolovi i masiva Željina i Kopaonika u centralnoj Srbiji, na području opština Kraljevo i Vrnjačka Banja, i prostire se na površini od 3.957,17 ha. Njegove naročite prirodne vrednosti oličavaju mešoviti šumski ekosistemi bukovo-jelovih šuma, šuma crnog bora, subalpijske bukove šume i šume planinskog javora sa bukvom, kao i biodiverzitet divljih vrsta. Tu je zabeleženo prisustvo i endemičnih, retkih i ugroženih vrsta kao što je varijetet crnog bora ili planinski javor, endemit Balkanskog poluostrva. Specijalni rezervat prirode Goč - Gvozdac poveren je na upravljanje Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Predeo izuzetnih odlika Kamena Gora prostire na na područje opšštine Prijepolje na površini od 7.762,33 ha. Prisutne predeone, hidrološke, geomorfološke i biološke vrednosti ovo područje čine jedinstvenim. Povereno je na upravljanje Javnom preduzeću „Srbijašume“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.