Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Proglašena zaštita SRP „Jerma“ i SP „Promuklica“

Proglašena zaštita SRP „Jerma“ i SP „Promuklica“

Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici od 13. septembra usvojila uredbe kojima su proglašena još dva zaštićena područja, Specijalni rezervat prirode „Jerma“ i Spomenik prirode „Promuklica“.

Na osnovu studija kao stručno-dokumentacione osnove za zaštitu koje je izradio Zavod i sprovedenog postupka zaštite, Vlada Republike Srbije donela je akta o zaštiti ova dva područja. SRP „Jerma“ i Spomenik prirode „Promuklica“ kategorisani su kao zaštićena područja I kategorije, od međunarodnog, nacionalnog i izuzetnog značaja.

Specijalni rezervat prirode „Jerma“ nalazi se u jugoistočnoj Srbiji i obuhvata masive Grebena i Vlaške planine kao i veći deo sliva reke Jerme. SRP „Jerma“ se prostire na teritoriji opština Babušnica, Dimitrovgrad i Pirot, na površini od 6.994,5 ha. Rezervat čini jedinstven kompleks dolina i krečnjačkih klisura sa impozantnim liticama. Odlikuje ga izuzetna floristička i fitocenološka raznovrsnost sa prisustvom velikog broja endemičnih, retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Lepoti i atraktivnosti ovog područja doprinose izraziti geomorfološki oblici, brojni speleološki objekti, kao i interesantni i značajni hidrografski fenomeni i procesi. Karakteristični predeoni elementi, kulturno, etnološko i istorijsko nasleđe ovaj prostor čine jedinstvenim.

U okviru zaštićenog područja izdvojene su tri zone različitog stepene zaštite. U režimu zaštite prvog stepena je 13,49 odsto, u drugom 5,6 odsto i u trećem 80,91 odsto teritorije zaštićenog područja. Specijalni rezervat prirode „Jerma” poveren je na upravljanje JP „Srbijašume”.

Spomenik prirode „Promuklica“ geografski pripada jugozapadnoj Srbiji i nalazi se u okviru Dinarskog planinskog sistema, u klisurastom suženju reke Vidrenjak, na teritoriji opštine Tutin.

Promuklica predstavlja intermitentni izvor i jedna je od retkih pojava ovog tipa u jugozapadnom delu Srbije. Odlikuje se specifičnim, jedinstvenim načinom pojavljivanja. Ima dva intermitentna i jedan stalan izvor. Intermitentni izvori imaju različite režime rada - isticanja i mirovanja, po čemu je Promuklica jedinstvena u Srbiji. Spomenika prirode „Promuklica“ je od naročitog značaja za nauku, i uvrštena je u Inventar objekata geonasleđa Srbije.

Prirodno dobro se nalazi na teritoriji opštine Tutin. Obuhvata teritoriju od 7,2 ha, na kojoj je ustanovljen režim drugog stepena zaštite. Spomenik prirode „Promuklica” poveren je na upravljanje JP „Srbijašume”.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.