Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Nacrt zakona o nacionalnim parkovima na uvidu javnosti

Počev od 16. Septembra, pa sve do 5. oktobra 2014. zainteresovani građani, ustanove, institucije i svi ostali subjekti u zaštiti prirode imaju prilike da se upoznaju sa sadržajem i daju sugestije, primedbe i predloge na Nacrt zakona o nacionalnim parkovima.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine sprovodi postupak donošenja zakona o nacionalnim parkovima na osnovu Ustava Republike Srbije i Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), s obzirom da je stavljen van snage Zakon o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, broj 39/93), osim odredaba čl. 6. i 7. i opisa područja nacionalnih parkova, stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), a do donošenja posebnog zakona.

Sa sadržinom Nacrta zakona o nacionalnim parkovima svi zainteresovani subjekti mogu se upoznati putem

linka na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Studije zaštite nacionalnih parkova Srbije biće izložene na javni uvid u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, VI sprat, kancelarije 637 i 639, svakog radnog dana od 13-15 časova.

Studija zaštite Nacionalni park „Fruška goraˮ, Studija zaštite Nacionalni park „Đerdapˮ, Studija zaštite Nacionalni park „Taraˮ, Studija zaštite Nacionalni park „Šar planinaˮ i Studija zaštite Nacionalni park „Kopaonikˮ biće izložene na javni uvid u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije, 11070 Novi Beograd, Dr Ivana Ribara 91, svakog radnog dana od 12-14 časova (sala biblioteke), kao i u prostorijama javnih preduzeća koja upravljaju nacionalnim parkovima. Studija zaštite Nacionalni park „Fruška goraˮ biće izložena na javni uvid u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, 21000 Novi Sad, Radnička 20a.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. oktobrom 2014. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti (Nacrt zakona o nacionalnim parkovima i studije zaštite nacionalnih parkova) Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Zavodu za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, poštom ili na pisarnicu, sa naznakom „Nacrt zakona o nacionalnim parkovima – Javna rasprava ”.

LINK

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.