Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Sastanak evropskih agencija i Zavoda za zaštitu prirode

15. plenarni sastanaka članica mreže ENCA, koja okuplja evropske agencije i zavode za zaštitu prirode, održava se u engleskom gradu Piterborou, u periodu od 28. do 30. septembra. Ovom prilikom rukovodioci referentnih evropskih institucija razgovaraće o planiranju i upravljanju predelima u funkciji zaštite prirode i dobrobiti ljudi. U radu sastanka Srbiju predstavlja Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode.

Na 15. plenarnom sastanku biće razmatrane teme: zaštita predela i ekosistemski pristup u kontekstu povezivanja sa zakonodavnim instrumentima Evropske Unije i korišćenje agro-ekoloških šema za postizanje dobrobiti za prirodu i ljude u upravljanju predelima. Na osnovu usvojenih zaključaka učesnici će doneti zajedničku izjavu o preporukama za dalje postupanja na ovom planu.

Domaćin 15. plenarnog ENCA sastanka je organizacija Nature England, dok će sledeći sastanak biti održan na proleće 2015. u Beogradu.

ENCA je evropska mreža koja okuplja rukovodioce državnih agencija i zavoda za zaštitu prirode, u cilju jačanja razmene informacija i partnerstva ovih institucija, kako bi se identifikovali budući izazovi i dale preporuke za delovanje u zaštiti prirode i predela. Tim povodom ENCA omogućava dostupnost naučnih saznanja i iskustava o njihovim primenama u praksi i sprovođenju administrativnih i zakonodavnih mera u oblasti biodiverziteta i ekosistemskih usluga. Zvanične izjave članica ENCA služe kao instrument za komunikaciju sa zainteresovanom i širom javnošću.

Više informacija o aktivnostima mreže ENCA možete naći na web adresi www.encanet.eu

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.