Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Sledeći sastanak ENCA u Zavodu za zaštitu prirode Srbije

15. Plenarni sastanaka članica mreže ENCA, koja okuplja evropske agencije i zavode za zaštitu prirode, održan je u engleskom gradu Piterborou, u periodu od 28. do 30 septembra. Ovom prilikom rukovodioci referentnih evropskih institucija razgovarali su o planiranju i upravljanju predela u funkciji zaštite prirode i dobrobiti ljudi. U radu sastanka Srbiju je predstavljao Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode.

Teme 15. Plenarnog sastanka su bile: zaštita predela i ekosistemski pristup u kontekstu povezivanja sa zakondavnim instrumentima Evropske Unije i korišćenje agri-ekoloških šema za postizanje dobrobiti za prirodu i ljude u upravljanju predelima.

Domaćin 15 plenaranog ENCA sastanka bila je organizacija Nature England, dok će sledeći sastanak biti održan na proleće 2015. u Beogradu u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

O zakljućcima sastanka informacije su dostupne na

ovom linku

ENCA - je Evropska mreža koja okuplja rukovodioce državnih agencija i zavoda za zaštitu prirode u cilju jačanja razmene informacija i partnerstva ovih institucija, kako bi se identifikovali budući izazovi i dale preporuke za delovanje u zaštiti prirode i predela. Tim povodom ENCA omogućava dostupnost naučnih saznanja i iskustava o njihovim primenama u praksi i sprovođenju administrativnih i zakondavnih mera u oblasti biodiverziteta i ekosistemskih usluga.

Više informacija o aktivnostima mreže ENCA možete naći na web adresi www.encanet.eu

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.