Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zaštićena klisura reke Mileševke

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke“ (Službeni glasnik RS br. 104/2014), kao zaštićenog područja I kategorije od izuzetnog nacionalnog značaja.

Klisura reke Mileševke, smeštena između masiva planina Zlatara i Jadovnika, прedstavlja jedno je od florističkih i fitogeografskih najinteresantnijih područja jugozapadne Srbije. Nalazi se na teritoriji opštine Prijepolje. Geografski položaj, geološke, geomorfološke i klimatske karakteristike, uticali su na naročiti sastav biljnog sveta i raspored vegetacije. Iako je nepogodnog terena, u klisuri reke Mileševke u vidu savršenog mozaika razvijene su i raspoređene bogate šumske zajednice. Od ukupno 27 konstatovanih biljnih zajednica koje su raspoređene u 10 biljnih razreda i 18 biljnih sveza, kao najznačajnije i najinteresantijnije izdvajaju se reliktne polidominantne šumske zajednice omorike i crnjuše, autohtone šume pitomog kestena i bukve, mešovite šume pitomog kestena i bora, i šume kestena i graba. Da je klisura Mileševke centar diverziteta na prostoru zapadne i jugozapadne Crbije potvrđuje podatak broja vrsta i podvrsta koje čine floru klisure, što je 15% ukupnog broja vrsta i podvrsta flore Srbije.

Ono što ovaj prostor čini izuzetnim jeste i potpuno izolovano najjužnije nalazište tercijarne endemoreliktne vrste Pančićeve omorike (Picea omorica var. vukomanii), jedna od ukupno tri gnezdeće kolonije beloglavog supa u našoj zemlji, ali i druge retke i ugrožene biljne i životinjske vrste koje obitavaju na ovom prostoru.

Na zaštićenom području ustanovljena su režimi sva tri stepena zaštite: 10,67% u prvom stepenu, 88,7% u drugom stepenu, i 0,63% površine rezervata u trećem stepenu zaštite.

Specijalni rezervat prirode „Klisura reke Mileševke“ poveren je na upravljanje Javnom preduzeću „Srbijašume“, Šumskom gazdinstvu „Prijepolje“ iz Prijepolja.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.