Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Javne rasprave povodom predloga zakona o nacionalnim parkovima

U skladu sa članom 43. stav Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09, 88/10, 91/10-ispravka) u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine održane su javne rasprave o predlogu Zakona o nacionalnim prakovima u Privrednoj komori Srbije (Beograd, 01.10.2014.) i prostorijama JP „Nacionalni park Đerdap“ (Donji Milanovac, 08.10.2014).

Predloženi Nacrt zakona o nacionalnim parkovima bio je na javnom uvidu u periodu od 16. septembra do 05. oktobra na interenet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, dok su Stručne osnove za nacionalne parkove bile izložene u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije (NP Đerdap, NP Tara, NP Kopaonik, NP Šar planina), Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (NP Fruška gora) i prostorijama Javnih preduzeća koje upravljaju nacionalnim parkovima.

Na prvoj Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o nacionalnim parkovima u Beogradu učestvovali su predstavnici ministarstva, zavoda za zaštitu prirode, JP „NP Taraˮ, JP „NP Fruška goraˮ, JP „NP Kopaonikˮ, JP „NP Šar planinaˮ, JP „NP Đerdapˮ, JP „Skijališta Srbijeˮ, Natura - Centra za prirodne resurse Srbije i Mladih istraživača Srbije.

Prezentaciju Nacrta zakona o nacionalnim parkovima, održala je Aleksandra Došlić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine predstavivši pravni osnov, sadržaj i novine koje zakon donosi. Posebano je istaknuta potreba uključivanja lokalnog stanovništva u sistem upravljanja nacionalnim parkovima, za šta je Nacrt zakona dao mogućnost formiranjem Saveta korisnika Nacionalnog parka. Još jedna novina koju donosi ovaj nacrt zakona je i Stručni savet Nacionalnog parka koji predstavlja stručno i konsultativno telo, a čine ga stručna lica iz oblasti zaštite prirode.

Na drugoj Javnoj raspravi koja je održana u Donjem Milanovcu prezentovan je Nacrt zakona i stručna osnova zaštite Nacionalnog parka Đerdap, sa akcentom na razlike u granicama i režimima zaštite na prostoru Parka. Tematsku prezetaciju o Nacionalnom parku Đerdap održala je Biljana Krsteski, stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

U radu Javnih rasprava učestvuje stručni tim Zavoda na čelu sa pomoćnikom diretora Marijom Trikić, dr Dragana Ostojić, mr Predrag Lazarević, Vesna Jovanović, Vladan Bjedov i Biljana Krsteski.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.