Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Planiranje i izgradnja šumske infrastrukture u Srbiji

U okviru projekta „Podrška razvoju planiranja i izgradnje šumske infrastrukture u Srbiji“ održana je tematska konferencija 1. i 2. oktobra u Beogradu, u organizaciji Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Konferencija je realizovana u saradnji sa FAO organizacijom Ujedinjenih Nacija.

Koferenciju „Planiranje i izgradnja šumske infrastrukture u Srbiji“ je otvorila prof dr Snežana Bogosavljević-Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine. Uvodne reči održali su prof dr Milan Medarević, dekan Šumarskog fakulteta, Branislav Ilčić, izvršni direktor JP „Srbijašume“ i Jonas Cedergren iz FAO kancelarije u Rimu.

Prvog dana koferencije predstavnici Zavoda Vladan Bjedov i Vladimir Nikolić održali su izlaganje na temu „Zaštita prirode i šumska infrastruktura u Srbiji“. U plenarnom sazivu skupa održano je ukupno 14 prezentacija.

Drugog dana konferencije održana je radionica na temu „Stanje šumskih puteva i pravci delovanja na podizanju kvaliteta šumskih puteva“, u kojoj su učešće uzeli predstavnici različitih zainteresovanih strana.

Nakon prezentacija i diskusija učesnici Konferencije su zaključili:

- stanje šumskih puteva u Srbiji je loše i mora se povesti mnogo više računa prilikom izgradnje i rekonstrukcije istih,

- nedostaje katastar šumskih puteva,

- potrebno je obezbediti veća finansijska ulaganja za izgradnju i održavanje puteva od postojećih,

- prilikom projektovanja puteva obavezno uzeти u obzir uslovе sa aspekta sertifikacije šuma, pored onih aspekata o proceni uticaja na životnu sredinu,

- imajući na umu majske poplave, prilikom projektovanja puteva obratiти posebnu pažnjу na hidrološke uslove područja i

- potrebno je prilagoditi projektovanje novih puteva u skladu sa mrežom NATURA 2000 koja će biti uspostavljena na teritoriji Srbije.

U radu skupa učestvovali su predstavnici: Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, FAO kancelarije za Jugoistočnu Evropu i kacelarije za Srbiju, BOKU Univerziteta iz Austrije, Univerziteta u Frajburgu iz Nemačke, Šumarskog fakulteta iz Beograda, JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“, JP „NP Tara“, JP „NP Fruška gora“, SPC – Eparhije Šabačke i Braničevske, JP za gazdovanje zaštitnim šumama „Borjak“, Pokreta Gorana Srbije i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.