Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zajedno za zaštitu staništa vresa u Zajači

U cilju izrade Studje zaštite za stanište vresa u Zajači na lokalitetu gde se trenutno nalazi deponija fabrike Rudnici i topionica „Zajača“, predstavnici Zavoda su 3. i 4. oktobra, kao deo socioekonomskih istraživanja prostora u okolini budućeg prirodnog dobra održali sastanke sa zainteresovanim stranama u opštini Loznica i obrazovni program za učenike iz osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Zajači.

Sastanak sa predstavnicima gradskog veća i različitih sektora opština (zaštita životne sredine, prostorno plairanje, lokalni razvoj), Direkcije za upravljanje i razvoj Banje Koviljače i Šumske uprave „Boranja JP „Srbijašume“ održan je 03. okotbra u prostorijama Opštine Loznica. Sastanka je otovrila načelnica gradske uprave Milojka Smiljanić ukazavši da je opština angažovana na rešavanju krupnih ekoloških problema i da veliki problem u njihovom saniranju predstavljaju nivoi lokalnih i republičkih ingerencija i izrazila podršku ustanovljavanju zaštićenih prirodnih područja na teritoriji opštine.

Učesnicima sastanka rukovodilac izrade Studije zaštite „Stanište vresa“ u Zajači mr Verica Stojanović, predstavila je značaj zaštite retke i ugrožene botaničke vrste – vres, koja u Zajači ima jedno od ukupno četri staništa u Srbiji istakavši da je biljka od značaja za zaštitu ne samo na nacionalnom već i na evropskom nivou. Takođe, ukazala je na značaj proglašenja zaštite staništa vresa za unapređenje aktivnosti u zaštititi životne sredine Zajače, čiji se stanovnici suočavaju sa ozbiljnim problemima zagađenja koje prouzrokuje deponija RT „Zajača“, koja se nalazi na staništu ove vrste. Dodatane teškoće u sanaciji deponije predstavlja činjenica da je RT „Zajača“, koja se nalazi u vlasništvu firme Faramkom, već godinu dana u stečaju.

Predstavnici Zavoda Verica Stojanović i Nataša Panić zajedno sa učesnicima sastanka razmatrali su mogućnosti uključivanja aktivnosti zaštite prirode u šire razvojne i ekološke incijative u prekograničnnom kontekstu u cilju konkurisanja za IPA fondove sa partnerima iz Bosne i Hercegovine (Republike Srpske). Mr Verica Stojanović ukazala je i na činjenicu da će Loznica iako trenutno nema zaštićenih područja uskoro iamti tri ovakava područja: parkovski prostor u Banji Koviljači, stanište vresa u Zajači i prostornu celinu Tršić-Tronoša. Predstavnici opštine, uvažavajući značaj zaštite prirode izrazili su potrebu da se razmotri proglašenje zaštite staništa vresa u Zajači na višem republičkom nivou kao i mogućnosti proglašenja za zaštićeno prirodno dobro planina Gučevo i Boranja.

Da je interesovanje za zaštitu prirode u Loznicu veliko, pokazao je i odaziv nevladih organizacija za sastanak sa saradnicama Zavoda, koji je održan sutradan, 04. oktobra u prostorijama Omladinskog centra u Gimnaziji „Vuk Karadžić“. Sastanku su prisustvovali predstavnici Planinarskog kluba Gučevo, Udruženja „Flora“, NVO „Svetionik“, NVO „Iskra“, Kancelarije za mlade, Planinarskog kluba i Turističke organizacije Loznica. U uvodnom delu sastanka predstaljene su inicijative Zavoda za zaštitu prirodnih dobara na teritoriji opštine Loznica. Nakon uvodnog izlaganja, usledila je diskusija o mogućnostima umrežavanja nevladinog sektora, zavoda i opštinskih ustanova u cilju koordinacije angažovanja svih zainteresovanih strana u oblastima za koje poseduju nadležnosti i kadrovske kapacitete. Predstavnici NVO izrazili su spremnost da se angažuju u aktivnostima vezanim za ekološku edukaciju i širenje ekološke svesti o značaju i potrebi očuvanja prirodnih vrednosti Opštine.

Istog dana, predstavnici Zavoda posetili su osnovnu školu u Zajači i za 65 učenika, koliko pohađa nastavu, organizovali obrazovni program o staništu vresa i zaštićenim vrstama u Srbiji. Ovom prilikom učenici su pokazali visok stepen ekološke kulture i zabrinutosti za kvalitet životne sredine u svom okruženju. Za učesnike viših razreda organizovan je i obilazak staništa vresa. Na lokalitetu predviđenom za zaštitu učenici su postavljali pitanja o uticaju deponije na stanište i time njihovu životnu sredinu. Na osnovu upoznavanja staništa učenici će u školi zajedno sa svojom nastavnicom biologije dati svoje predloge za mere zaštite staništa.

Za pokazanu inicijativu i zainteresovanost za zaštitu prirode Zavod je učenicima iz Zajače poklonio svoja obrazovna izdanja. Predškolci su dobili po kutiju puzli sa motivima zaštićenih vrsta, učenici nižih razreda magnete sa likovima zaštićenih vrsta i mini ključeve za prepoznavanje drvenastih i lekovitih vrsta, pečuraka i lišajeva u prirodu, dok su đaci viših razreda dobili knjigu „Nacionalni parkovi Srbije“ i svesku Zavoda.

Sledeći korak u aktivnostima je izrada finalne verzije Studije zaštite „Stanište vresa u Zajači“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.