Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Javna rasprava o Nacrtu zakona o nacionalnim parkovima u NP „Kopaonik“

U skladu sa Programom javnih rasprava za Nacrt zakona o nacionalnim parkovima, održana je treća javna rasprava u opštini Brus dana 24.10.2014. godine. Sektor zaštite prirode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine predstavio je nacrt zakona, a Zavod za zaštitu prirode Srbije je prezentovao sumarni prikaz razlika u površinama i režimima zaštite iz stručno dokumentacione osnove za zaštitu Nacionalnog parka Kopaonik. Tematsku prezetaciju o Nacionalnom parku Kopaonik održala je Erna Šehovac, stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

U radu javne rasprave učestvovao je stručni tim Zavoda, pomoćnik direktora Marija Trikić, načelnici Dragana Ostojić i Vesna Jovanović, Erna Šehovac, Vladan Bjedov, Biljana Krsteski, Mirjana Nikolić i Vladimir Nikolić.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.