Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Ka jačanju veza u zaštiti prirode u jugoistočnoj Evropi

Prvi Godišnji sastanak direktora zavoda i agencija za zaštitu prirode i visokih predstavnika resornih ministarstvava u jugoistočnoj Evropi održan je u Makedoniji (21-22. okotobar 2014. Ohird), u organizaciji IUCN programske kancelarije za jugoistočnu Evropu i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Makedonije, a uz finansijsku podršku fondacije MAVA. Sastank je realizovan kao deo projekta Toward Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe.

Na sastanku koji je otvorio ministar životne sredine Makedonije Nurhan Izairi, predstavnici sedam zemalja iz regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Slovenija i Srbija), osnovna tema rada je bila kako zajedničke interese u zaštiti prirode realizovati u sinergiji imajući u vidu da institucije koje učestvuju u ovom procesu imaju različite nadležnosti, kao i administrativne i finansijske okvire rada. U radu sastanku ispred Srbije učestvovala je Marija Trikić, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Na prvoj radnoj sesiji dat je pregled sistema zaštite prirode, primena sistema ekološke mreže NATURA 2000, definisanja prioriteta u zaštiti i mogućnosti saradnje na regionalnom nivou.

Ovim povodom Zavod za zaštitu prirode Srbije je u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode predstavio institucionalni i zakonski okvir zaštite, organizacije zaštite prirode, prioritete u zaštiti, probleme-izazove i ključna mesta za saradnju na regionalnom nivou. Dok su Državni zavodi za zaštitu prirode iz Slovenije i Hrvatske prikazali prilagođavanje procesa rada propisima EU i primenu sistema ekološke mreže NATURA 2000.

Druga sesija obuhvatila je predstavljanje projekta i važne informacije vezane za ENCA (Evropska mreža direktora agenicija i zavoda za zaštitu prirode), Dinaric Arc Parks (Parkovi Dinarskog luka) i predstojeći kongres IUCN World Parks u novembru u Sidneju (Australija).

Nakoon radnog dela za učesnike je organizovan obilazak Nacionalnog parka Galičica i Ohridskog jezera koje uživa više zaštita na nacionalnom i međunarodnom nivou - UNESCO, rezervat biosfere i zaštićeni predeo. Područje Ohrid-Prespan proglašeno je i za transgranično područje.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.