Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Doneta Uredba o zaštiti SRP „Mala jasenova glava“

Juče je stupila na snagu Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Mala jasenova glava“ koju je usvojila Vlada republike Srbije na svojoj sednici od 25.10.2014, nakon sprovedenog postupka revizije i obavljene javne rasprave.

Specijalni rezervat prirode „Mala jasenova glava“ proglašen je za zaštićeno područje II kategorije, regionalnog, odnosno velikog značaja. Nalazi se na opštini Boljevac i obuhvata deo šumskog kompleksa južnog Kučaja u istočnoj Srbiji na površini od 6,3 hektara.

Ovo područje stavljeno je pod zaštitu kako bi se očuvala retka reliktna šumska zajednica bukve (Fagus moesiaca) i tise (Taxus baccata). Tisa, koja zajedno sa bukvom čini graditeljsku vrstu ove mešovite reliktne zajednice, kao tercijarni relikt u Srbiji javlja se sporadično, kao retka pratilica nekoliko šumskih zajednica u kojima je potisnuta od strane drugih drvenastih i žbunastih vrsta, i na ovom području predstavlja jednu od osnovnih prirodnih vrednosti. Dodatnu vrednost rezervata čini i prisustvo endemoreliktnog planinskog javora koji se, poput tise, javlja sporadično ne samo u ovom rezervatu, nego i na području Srbije. Rezervat je značajan za naučno-istraživačke i obrazovne svrhe.

Na celom području je ustanovljen režim zaštite II stepena. Povereno je na upravljanje Javnom preduzeću „Srbijašume“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.