Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Pripreme za početak speleoloških istraživanja Cerjanske pećine

Zavod za zaštitu prirode Srbije je 4. novembra 2014. godine organizovao ulazak u Cerjansku pećinu (opština Pantelej, grad Niš) u cilju prirpema za početak druge faze speleoloških istraživanja Cerjanske pećine. Pećina je proglašena za Spomenik prirode prvi put 1978. godine, a potom revizija urađena 1998. (Upravljač je JP „Direkciji za izgradnju grada Niša“).

Pećina predstavlja sistem speloloških objekata: Ponorska pećina Provalija, ponorska jama Cerjanska propast, Kravljanska jama i Pećurina na Gornjekravljanskom vrelu. Od 2011. godina intenzivnije se vrše istraživanja pećine (proučavanje troglobiontske faune, praćenja stanja slepih miševa i populacije vodozemaca i gmizavaca) i započeta su nova istraživanja koja se odnose na praćenje podzemnog toka u krasu na području Cerjanske pećine.

Stručni saradnici Zavoda i kolege iz JP „NAISSUS“ ušli su u pećinu u pratnji stručnog vodiča do oko 1700 m od ulaza (deo glavnog kanala i viseći visoki kanal).

Cilj ovog ulaska bio je i da se sakupe klopke sa biološkim materijalom, izvidi teren radi predstojećeg obimnijeg speleološkog istraživanja krajnje dostupnih delova pećine.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.