Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Rezultati II faze istraživanja Cerjanske pećine

Zavod za zaštitu prirode Srbije realizovao je istraživanja u okviru Projekta „Biospeleološka istraživanja, praćenja podzemnih tokova u krasu i istraživanja krajnjih delova pećine Provalije i kraške jame iznad sifonskog vrela u Kravlju“ u saradnji sa upravljačem SP „Cerjanska pećina“, Direkcijom za izgradnju grada Niša.

Nakon što su 4. novembra 2014. godine obavljene prirpeme za početak druge faze speleoloških istraživanja Cerjanske pećine, ekipa speleologa predvođena geomorfologom Zavoda, Draganom Nešićem, je 09. novembra, u ranim jutarnjim časovima ušla u pećinu gde su proveli 80 sati istražujući njene krajnje delove.

Speleomorfološkim istraživanjem prodrlo se 50 m dalje od dosada istraženih delova pećine, kada je napredovanje ekipe zaustavljeno zbog visokih voda. Ovaj dostupni deo kanala je premeren, a izvršena su merenja na nekoliko bočnih kanala, tako da je dosad poznata dužina pećine uvećana za 100 m. Tokom boravka u pećini sakupljani su i podaci o njenim speleogenetskim odlikama. Ovo je bila prva poseta ovim najudaljenijim delovima pećine Provalije od 1999. godine.

Istraživanja Cerjanske pećine nastaviće se u sušnijem delu godine, sa posebnim naglaskom na istraživanje jame na vrelu iznad Kravlja (Kravljanska jama).

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.