Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

U Opštini Bajina Bašta održana javna rasprava o Nacrtu zakona o nacionalnim parkovima

Na osnovu utvrđenog programa javnih rasprava u postupku pripreme Nacrta zakona o nacionalnim parkovima, 30.10.2014. u opštini Bajina Bašta održana je javna rasprava, gde je predstavljena i studija zaštite Nacionalnog parka Tara.

U javnoj raspravi učestvovali su, pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, prestavnici Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara“, upravljača Parka prirode „Šargan – Mokra gora“, Opštine Bajina Bašta, lokalne zajednice, lovačkog udruženja i nevladinih organizacija, i druge zainteresovane strane.

O Nacrtu zakona o nacionalnim parkovima i novinama koje donosi govorili su predstavnici Sektora zaštite prirode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, dok je dr Dragana Ostojić, načelnik Odeljenja za predeone vrednosti i prostorno-plansku dokumentaciju Zavoda predstavila stručno-dokumentacionu osnovu zaštite Nacionalnog parka Tara, odnosno razlike u granicama i režimima zaštite na području NP Tara u odnosu na prethodni zakon.

Kako je predočeno na skupu, svi komentari, primedbe i sugestije dati na javnoj raspravi biće razmatrani prilikom izrade konačnog teksta nacrta zakona, i trebalo bi da budu dostavljeni Ministarstvu i u pisanom obliku.

U radu javne rasprave učestvovao je stručni tim Zavoda: pomoćnik direktora Marija Trikić, načelnici dr Dragana Ostojić, mr Predrag Lazarević i Vesna Jovanović, i stručni saradnici Vladan Bjedov i Biljana Krsteski.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.